Alf Magne Grindhaug.
LESERINNLEGG:

«Stabil næring tross hav med bølger»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Det er sjelden jeg får et leserinnlegg med mange konkrete påstander og spørsmål direkte rettet mot meg. Jeg skal med glede svare ut rundt påstandene som Sol Levinsen og Norheim presenterer i sitt innlegg.  

Høringssvaret om testsenter for havvind utenfor vår egen kommune ble vedtatt av kommunestyret sist mandag og reflekterer rundt et godt mulighetsrom for lokal, grønn næringsutvikling.

Vi er i ferd med å bygge ett av verdens beste kompetansesenter i vår region og legger til rette for at Haugalandet kan bli verdensledende i en ny, grønn og bærekraftig industri.

Påstander som kom i innlegget: 

«Havvind er ekstremt dyrt, og det kan ikke gjøres lønnsomt». 

For å lykkes med offshore vind er Norge avhengige av private investorer. Privat investeringsvilje utløses ikke uten at det er et potensiale for avkastning. Resultatet blir da at investorer heller går til områder utenfor norsk sokkel og at Norge, og spesielt vår region, da mister muligheten for mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Både innen teknologiutvikling, produksjon, eksport og vedlikehold innen sektoren offshore vind.

Dette kan være starten på et industrieventyr med et enormt potensiale, men da kreves det handling nå. 

Dette er en helt ny industri i rivende utvikling og man forventer at kostnadene for flytende havvind vil være på nivå med bunnfast havvind i fremtiden. 

«Problemet er at MET-senteret ikke vil produsere energi til oss.»

Vindturbinene som testes ved METCentre har ikke som hovedformål å produsere energi under testperioden. Allikevel vil det bli produsert strøm ved anlegget, strøm som bidrar til fellesskapet. Turbinene som allerede er installert på test-området leverer strøm til det lokale strømnettet gjennom en 15MW undervannskabel. 
Fremtidige installasjoner (inntil 7 turbiner) vil også bli koplet opp på samme nettet og levere strøm til Haugaland kraft sin trafostasjon i Skudeneshavn. Prisen det betales for denne strømmen blir hverdagens spottpris. Det vil si at det ikke påvirker strømprisen ut til den enkelte forbruker. 

«Det gjør de med øynene på profitten det kan skape for dem»

Karmøy Kommune var en av pådriverne for å opprette testsenteret i 2009. Senteret eies i dag av Rogaland Fylkeskommune og lokale kommuner (totalt 58 %), Rogaland Ressurssenter, Equinor, Haugaland Kraft og forskningsinstitusjonen Norce.

Formålet med opprettelsen av METCentre var å fremme norsk industri sine muligheter innenfor flytende havvind og senteret har ikke som formål å skape store overskudd for eierne. 

Det betyr også mye mer enn at vindturbiner testes utenfor Karmøy. Det er med på å legge til rette for nye fremtidige arbeidsoppgaver for lokale leverandører. Når TetraSpar ble installert i fjor sommer ble mer enn 30 lokale leverandører involvert i prosjektet, noe som gav hver enkelt av disse nye erfaringer og en fordel inn i et fremtidsrettet næringsprosjekt. Om testsenteret lykkes kan det fort bidra til å skape mange lønnsomme arbeidsplasser i vår region.

«Testingen deres gir oss ikke svar på hvordan vindturbinene vil påvirke livet i havet eller for den saks skyld fiskerinæringen»

Siden flytende havvind er nytt, og dataene verden har i dag kommer fra bunnfaste installasjoner, er det behov for mer kunnskap om hvilken påvirkning flytende havvind har på bl.a. på livet i havet. Nettopp derfor er det viktig å ha et område hvor det kan forskes på dette og på den måten kunne bidra til å sikre at fullskala utbyggingen av norsk havvind blir så skånsom som mulig for naturen. Forskning og fullskalatesting gir oss svar på disse spørsmålene. 

I kommunens høringssvar som ble sendt til NVE denne uka har vi også tatt hensyn til innspillene fra Fiskarlaget vest om plassering av testområdet. - Nettopp for å bekrefte dette.

Det planlegges store områder for flytende havvind vest av Utsira, test-området vest av Karmøy er minimalt i forhold til en fullskalautbygging. Disse lokale testpunktene, og senteret sin kompetansebygging er derimot helt avgjørende for at andre områder i Nordsjøen, og verden ellers, faktisk lærer å ta vare på det marine livet og naturmangfoldet.

«Hvor mange varige lokale arbeidsplasser kommer dette testanlegget til å skape?»

Det er en stor lokal leverandørindustri som har aktivitet ved testsenteret. Selve METCentre har fire fulltidsansatte, i tillegg er det servicepersonell og båtførere. 
Ved full utbygging av testsenteret kan det bli mellom 10 og 15 arbeidsplasser knyttet til driften her. En av verdens største «industriklynge» rundt temaet havvind er etablert sammen med dette testsenteret. Klyngen består av 350 bedrifter fra hele Norge, bedrifter som ser fremtidig grønn næringsutvikling og nye grønne arbeidsplasser innen denne næringen.

Det største potensialet er den lokale kompetansebyggingen som vårt forskningslag tilegner seg. Dette kan gi vår region en kjempemulighet for utbygging av Utsira nord og ikke mist at Haugalandet kan bli grønn energiprodusent med kompetanse og produksjon som går langt utover våre landegrenser.


Alf Magne Grindhaug, 

Varaordfører Karmøy kommune

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.