Ordfører Jarle Nilsen.

«Spørsmål til ordføreren»

Skrevet av Hein Berdinesen, Gunvar Mikkelsen
12.02.2020 11:37

LESERINNLEGG: I kommunestyret mandag 10. februar måtte ordføreren svare på spørsmål fra Miljøpartiet De Grønnes representant Nils W. Krog om påstander om fullfinansiering av omkjøringsveien. 

Til alles store forundring svarte ordføreren at ikke bare er omkjøringsveien fullfinansiert per i dag, men at den også er fullfinansiert om det kommer et krav om miljøtunnel, som vil gi et sted mellom 100 og 200 millioner kroner i ekstrakostnad.  

Dette er opplysninger som er helt nye, og som går imot alt det ansvarlig instans for Haugalandspakken, altså samferdselssjefen i Rogaland Fylkeskommune, og resten av styringsgruppa i Haugalandspakken offentlig har lagt til grunn om økonomien i pakken. De har fastslått at det kun er 792 millioner kroner til ikke-låste prosjekter om det ikke kommer en snarlig takstøkning, og i og med at det ifølge samferdselssjefen skal fastsettes en buffer på 250 millioner kroner, sitter pakken igjen med 542 millioner kroner i disponible midler frem til 2023. Disse midlene skal gjelde for alle gjenværende ikke-låste prosjekter over hele Haugalandet. 

Til tross for tallenes og samferdselssjefens og styringsgruppas klare tale, kom ordføreren med to påstander overfor kommunestyret mandag kveld, som impliserer følgende: Alle resterende midler i Haugalandspakken skal gå til omkjøringsveien (som er et ikke-låst prosjekt), og alle andre ikke-låste prosjekter i andre kommuner skal skrotes eller utsettes. 

Ordføreren har altså en helt annen virkelighetsoppfatning enn det samferdselssjefen og de andre ordførerne i styringsgruppa har. Man kan derfor lure på hvor ordføreren henter sin informasjon fra. 

Det er viktig å få avklart dette, for Høyres leder Jan Birger Medhaug lot til å legge mer vekt på ordførerens informasjon enn på samferdselssjefens og styringsgruppas informasjon i kommunestyret mandag, i og med at han i et svar til Krog var oppriktig forundret over at Krog stiller spørsmål om ordførerens oppfatninger om økonomien i Haugalandspakken – man kan lure på om Medhaug og flertallet av de andre kommunestyrerepresentantene har lest siste oppdatering på prosjektstatus fra samferdselssjefen, som kom 25. november 2019. 

Så vi må spørre: 

Økonomifagets definisjon av «fullfinansiert» tilsier at Haugalandspakken må være i stand til å kreve inn langt mer enn 542 millioner kroner innen pakkens nedleggelse i 2023, for å kunne finansiere omkjøringsveien. Uten en snarlig takstøkning er dette umulig. En ekstrakostnad på opptil 200 millioner kroner (miljøtunell) gjør det enda mer umulig. Har ordføreren en annen forståelse av hva fullfinansiert betyr enn det som er vanlig? Hvordan har ordføreren i tilfelle regnet seg fram til at omkjøringsveien er fullfinansiert både med og uten miljøtunell? 

Vi håper at ordføreren kan gi et offentlig svar på disse spørsmålene, og dokumentere og forklare regnestykkene sine. 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.