Spår gode tider for offshorenæringen

Skrevet av Jarl Vidar Meling
17.08.2011 07:36 - OPPDATERT 17.08.2011 09:36

Avaldsnesfunnet, som kan være blant de største  på norsk sokkel noen sinne, er med å sikre Norges posisjon som oljenasjon i noen år fremover. For mens de største oljeproduserende landene har opprettholdt sin produksjon, har Norge nådd produkjsonstoppen for lenge siden. I 2001 nådde oljeproduksjonen toppen med 3,3 millioner fat per dag. Siden den gang har produksjonen stupt, og i følge prognoser fra oljedirektoratet vil norsk sokkel i år kun klare å levere 1,70 millioner fat per dag, altså en halvering av toppåret 2001. Avaldsnesfunnet, som kan være opp mot 1200 millioner fat, gir nå håp om en ny gullalder på norsk sokkel.   - Alt taler nå for at investeringsnivået blir enda høyere til neste år. Litt lenger fram ligger utbyggingsplaner som skal realiserest, som for eksempel den store Ekofiskutbyggingen i 2013, sier Flatnes til Aftenbladet.   Han viser til at verdensflåten av avanserte og moderne seismikkskip med 3D-utstyr tilsammens består av 65 fartøy. I sommer har mer enn en tredjedel av denne verdensflåten vært aktivisert i Nordsjøen, Norskehavet eller Atlanteren. Flatnes spår at aktiviteten i alle fall ikke vil bli mindre som følge av Avaldsnesfunnet.   - Alle de store internasjonale oljeselskapene ønsker å delta på norsk sokkel. Alle selskapene er på jakt etter områder som kan gi nye olje og gasskilder, sier Faltnes.   Det kan bety mer klingende mynt til de lokale rederiene og verftindustrien på haugalandet. Det Bømlo-baserte rederiet Eidesvik Offshore er en av de store aktørene på norsk sokkel, og har en stor del av flåten sin i Nordsjøen. Administrasjonssjef Sigbjørn Næsse er optimistisk.   -Vi har stor tro på Nordsjøen, og kommer til å fortsette satsingen der, sier Næsse.   Rederiet har fem skip under bygging, tre av disse er allerede på kontrakter. I tillegg står rederiet foran en stor oppbemmaning.   -Markedet utvikler seg i positiv retning. Jeg tror ikke det skal bli problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, sier Næsse.