Harald Dale. Arkivfoto.

«Sorger og tragedier fra Gamle Sundsveg»

LESERINNLEGG: Drapet på Gamle Sundsveg i mai 1995 har etterlatt seg to tunge sorger; en sorg over et ungt, tapt liv og en sorg over ødelagte liv. I tillegg til sorgene kommer to tragedier. Den ene er en sivilrettslig dom som stempler en person som drapsmann til tross for at han dagen før ble frikjent for anklagene om drap. Det gjelder Fetteren. Det er også tragisk at foreldrene til drapsofferet har, og har fått lov til å ha, oppfatningen at det er Fetteren som er drapsmannen. Når vi kommer til februar neste år, er det 25 år siden politiet fortalte ekteparet Tengs at det var Fetteren som hadde drept deres eneste barn. Siden har de trodd på det. 

Årsaken til det jeg kaller tragediene er feilene som er gjort av politi og rettsvesen og at  den samla norske rettstaten ikke har rydda opp etter feilene. Det har forsterka påkjenningene for enkeltpersoner, familiene og lokalsamfunnet Kopervik.

I den sivilrettslige erstatningsdommen sier enstemmige lagrettedommere at ”en samlet vurdering av bevisførselen” viser at det er ”en klar sannsynlighetsovervekt for at Fetteren har begått de forbrytelsene mot Birgitte som han ble tiltalt for”. (Jeg har brukt navnene i stedet for bokstaver som står i dommen)

Det tragiske er at dommerne sin klare sannsynlighetsovervekt-dom bygger på kun ett eneste bevis: Fetterens tilståelse. Men denne tilståelsen er ettertrykkelig stemplet som en falsk tilståelse presset fram med sterkt manipulerende og pågående tilståelsesbaserte avhørsmetoder. ”Juvelen,” som tilståelsen var i dommernes sannsynlighetsovervekt mot Fetteren, er borte, og grunnlaget for den sivilrettslige dommen mot ham er dermed borte. Pulverisert. For mange år siden. Dommen er feil og har vært livsødeleggende for Fetteren. 

Siden Birgittes foreldre har hatt en urokkelig tro på at Fetteren er drapsmannen, må noen ha sviktet sin informasjonsoppgave. Har politiet fortalt at tilståelsen var falsk og ubrukbar som bevis? Og hvordan har bistandsadvokatene ivaretatt sine oppgaver? Jeg lurer når jeg leser John Christian Elden sine uttalelser til NTB mandag: ”Fetteren har fortsatt ikke sagt til Birgittes foreldre at han er uskyldig.” Hva mener han å si? Og slik forklarer han at ekteparet Tengs mener at Fetteren er drapsmann: ”De bygger sin oppfatning ikke bare på politiets etterforskning, men også ut fra sin personlige oppfatning av Fetteren.” Akkurat denne uttalelsen fra Elden overrasker fordi det ikke finnes noe i politiets etterforskning som peker på Fetteren. Hadde det vært det, hadde han vært del av etterforskningen som har pågått siden 2016.

Når en leser slikt er det lett å tenke at bistandsadvokat Elden er med på å sementere foreldrenes syn på Fetteren som drapsmann. Den andre bistandsadvokaten Erik Lea signaliserte et bredere syn på saken da han i Dagsnytt 18 (?) antyda at ekteparet Tengs kan ha levd med en livsløgn. Jeg kan ikke forstå annet enn at John Christian Elden påtar seg et stort ansvar når han på denne måten opprettholder synet på Fetteren som drapsmann; et feilaktig stempel som har ødelagt 23 år av livet hans.

Det som i begynnelsen var en kriminalsak, er i dag to saker. Den første er drapssaken og jakten på drapsmannen i en fremdeles uløst sak som sist fredag fikk en dramatisk utvikling med pågripelse og siktelse av en mann. 

Den andre saken er Fetter-saken som handler om kampen for rettferdighet, oppreisning og sletting av en ødeleggende og stigmatiserende sivilrettslig erstatningsdom. Denne andre saken er etter mitt syn uavhengig av den første saken.

Det er på tide at noen påtar seg ansvaret og rydder opp. Rettsstaten Norge kan ikke risikere at vi plutselig sitter med to dømte etter drapet på Gamle Sundsveg: En person som er strafferettslig dømt for drapet og Fetteren som er sivilrettslig dømt. 

[annonse]
Harald Dale

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.