Leserinnlegg:

–⁠ Som innbygger i Karmøy kommune skal du ikke behøve å være redd for å møte en ruspåvirket fører


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Av: SLT-koordinator og Av-og-til koordinator i Karmøy kommune, Siri Merete Alfheim, og generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Ragnhild Kaski. 

Alkohol og trafikk er en livsfarlig kombinasjon, og vår og sommer er høytid for dødsulykker. Vi har ingen å miste på veien. 

I fjor ble et mørkt år på norske veier. 118 personer mistet livet i trafikken, sammenliknet med 80 personer året før. Spesielt sommeren var preget av dystre nyheter nærmest daglig, og samtlige aktører i trafikken ble satt i alarmberedskap for å redusere dødstallene. Håpet er at vi skal slippe en liknende situasjon i år. 

Derfor jobber vi i Karmøy kommune blant annet sammen med alkovettorganisasjonen Av-og-til med forebygging av promillekjøring. For sammen med fart og uoppmerksomhet er rus en alvorlig faktor i ulykker på veien. I hver fjerde dødsulykke på norske veier er føreren ruspåvirket. Det er alvorlig.

Hver dag gjennomføres det 14 000 kjøreturer i alkoholrus. I fjor ble også rekordmange stoppet med promille i blodet, og over 11 000 blåste rødt. 

Med promille blir vi en dårligere, og farligere sjåfør. Vi reagerer tregere, blir mindre oppmerksomme og syn og motorikk svekkes. Samtidig blir vi mer impulsive, dårligere til å vurdere konsekvenser, og mer risikovillige. Det er en livsfarlig kombinasjon. Promilleførere er risikobomber i trafikken som gjør veiene utrygge. 

Som innbygger i Karmøy kommune skal du ikke behøve å være redd for å møte en ruspåvirket fører på veien. Veien skal være et trygt sted for deg, foreldrene dine og barna dine. Vi har ingen å miste. 

Derfor har vi to råd til deg som skal ferdes i trafikken nå som veien blir bar, solen titter frem og varmen stiger. 

Ser du mistenkelig kjøring, eller mistenker at noen kjører ruspåvirket: meld ifra. I ytterste konsekvens kan din melding være med å redde liv. 

1 av 10 nordmenn har sittet bak rattet uten å være sikker på egen promille. Det er ingen forskjell på om promillen er på vei til eller hjem fra fest, eller på morgenen etter. Det er like farlig. Derfor kan du følge en enkel regel for å være en trygg sjåfør: er du i tvil, ikke kjør bil.