Min Side, og tegning av nye abonnement er for øyeblikket stengt grunnet teknisk vedlikehold. Ved spørsmål kontakt kundesupport.

Sølvmynt fra vikingtiden på Avaldsnes


Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo har de siste to ukene bedrevet utgravninger ved kongsgården på Avaldnses, og nå ser de ut til å ha kommet over enkelte spennende artifakter. Det er blant annet funnet en tysk sølvmynt fra rundt år 1050, i følge H-avis.no Professor Dagfinn Skre sier til avisen at siden det på denne tiden var svært få utenlandske mynter i sirkulasjon i Norge, tyder funnet på at de skriftlige kildene stemmer og Avaldsnes var Norges kongsgård på denne tiden.I følge professoren, som leder prosjektet på Avaldsnes, tyder mye på at tilreisende kun kunne veksle sin valuta på kongsgårdene. Utgravningene skal pågå i minst ett år til.

Les mer om:

Tv-haugaland