Solstad Offshore ASA inngår miljøavtale

Skrevet av Jarl Vidar Meling
26.05.2011 08:33 - OPPDATERT 26.05.2011 10:33

-Dette viser ikke bare at vi kan tilby klimanøytrale skip til konkurransedyktige betingelser, men også at våre miljøløsninger fungerer uavhengig av skipets alder, design og spesifikasjon, skriver administrerende direktør i Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, i en pressemelding. Siden høsten 2010, har selskapet tilbudt sine kunder muligheten til å velge å operere rederiets skip klimanøytralt.  Dette foregår ved at deler av de dokumenterte kostnadsbesparelser som oppnås gjennom ”Solstad Green Operations”, benyttes til å kjøpe FN-godkjente klimakvoter for de resterende klimagassutslipp. ”Solstad Grønne Operasjoner”, innebærer en kontinuerlig og systematisk innsats for å utføre, og dokumentere, drivstoffreduserende tiltak på alle skip som drives av rederiet. Alle skip som dokumenterer drivstoffbesparende tiltak på mer enn 500 liter pr dag, registrerer dette som en grønn operasjon i rederiets eget miljøsystem. For hver grønne operasjon som blir registrert, betaler Solstad Offshore for bevaring av 1 mål regnskog i ett år, gjennom en avtale med Regnskogfondet. I 2010 innebar denne ordningen en bevaring av hele 6553 mål med regnskog. Solstad sier han er tilfreds med avtalen, men understreker at denne kontraktsformen ikke gir mer inntekt for selskapet. -Det må heller ses på som et viktig bidrag i en felles kamp om å bedre miljøet, sier han. "Normand Mjolne" ble bygget i 1985 og går i supply- og beredskapstjeneste i Nordsjøen. Den gjeldende kontraktens varighet er til desember 2012.