Tone Grindland, regiondirektør, NHO Rogaland.

«Slik kan vi løse lærling-floken»

Skrevet av Tone Grindland, Eirin Sund, Marianne Chesak
02.06.2020 11:25

314 lærlinger i Rogaland er fortsatt korona-permittert, deriblant 24 i Karmøy kommune. Vi kan miste et helt kull av framtidige fagarbeiderne om ikke regjeringen tar grep nå.

LESERINNLEGG: Fagbrev er gull verd! Plutselig er du rigget for det trygge voksenlivet. Fagbrevet kan nemlig være billetten til både fast jobb, gressklipper, huslån - og barnevogn.

445 lærlinger i Rogaland ble imidlertid korona-permittert da Norge stengte 12.mars. Fortsatt er det hele 314 som ikke er kommet tilbake til lærestedet sitt – hvorav 24 i Karmøy kommune.

Nå kan de permitterte lærlingene bare krysse fingrene for at de får fullført læreoppholdet og tatt fagbrevet til slutt. De er en konsekvens av korona-krisen vi må begynne å snakke mer om.

Høstens lærling-krise

For i høst kan det bli verre enn noensinne å skaffe læreplasser. Bare noen uker unna sommerferien, er det svært mange venter på å få læreplass - i tillegg til de permitterte lærlingene som må få komme tilbake og fullføre opplæringen sin. Usikkerhet og korona-krise, kan fort bety at mange lærling-bedrifter dropper å ta inn ungdommer akkurat denne høsten.

Det er dette vi frykter aller mest akkurat nå. Sikrer vi ikke læreplass til de som nå skal ut i lære, kan de negative konsekvensene bli svært store. Både for den enkelte som ikke får gjennomført opplæringen sin, men også og for bedriftene som allerede manglet fagarbeidere før koronakrisen kom.

Regjeringen må våkne

Nå må regjeringen se alvoret i situasjonen og bruke økonomiske insentiver. Vi må sikre at bedriftene ikke går konkurs. Vi må gi bedriftene styrke til å ta imot nye lærlinger. Og vi må legge til rette for at lærlinger som nå er i slutten av læretiden får avlagt fagprøven.

Derfor står NHO, LO og fylkeskommunen sammen om følgende seks konkrete tiltak.

Direkte stimuleringstilskudd til lærebedriftene som nå tar inn ekstra lærlinger.
Tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontorene.
Kjøp av læreplasser fra det offentlige.
Sette i gang stimuleringstiltak slik at fagarbeidere kan ta videreutdanning.
Oppfordre kommuner og fylkeskommuner om å få gjennomført vedlikehold og utført tjenester som åpner for bruk av lærlinger.
Bevilge midler slik at aksjonen «Læreplassjeger» kan gjennomføres på nytt.

Kan ikke svikte de unge

Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer Norge til å mangle 70.000 fagarbeidere i 2035. Vi er mange som har snakket opp yrkesfagene de siste årene. Søkertallene viser heldigvis at stadig flere – over halvparten - ser verdien av et fagbrev.

Nå må vi ikke svikte disse unge menneskene. For ungdom uten læreplass, er et samfunn uten fagkompetanse. Og alle taper vi om vi ikke løser lærling-floken.

 

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland

Eirin Sund, regionleder i LO i Rogaland

Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.