Rektor Lena Simonsen ved Veavågen skole.

Slik forebygger Karmøy-skolene mobbing 

Skrevet av Elizabeth Huanca Vold
17.10.2017 05:49 - OPPDATERT 17.10.2017 07:49

VEDAVÅGEN: På Vedavågen skole har det i løpet av de siste årene, blitt lagt ned mye forebyggende arbeid mot mobbing. De er nå inne i sitt andre år med Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoret. 

– Vi grep muligheten da vi fikk tilbud om å være med på dette. Det er kun oss og Avaldsnes skole i Karmøy som er med på dette to-årige prosjektet, forteller rektor Lena Simonsen ved Vedavågen skole. 

– Vi snakker om ‹‹oss på Vea››

De får direkte støtte fra veiledere fra Læringsmiljøsenteret som kommer ut til kommunen for å jobbe med forebyggende arbeid mot mobbing. Selv om det ennå er for tidlig å vise til noen tall, kan rektoren fortelle at de har fått svært positive erfaringer med prosjekter. 

– Vi føler oss bedre i stand til å ivareta et godt skolemiljø, og har vært opptatt av å sørge for lik forståelse og felles språk når det kommer til mobbing og krenkelser. Vi snakker om «hos oss på Vea» og «våre elever». Ikke i min klasse og mine elever. Alle er likeverdige når det gjelder ansvar, forteller Simonsen. 

Vil få bort tilskuerne 

Personalet skal ha en ryggmargsrefleks dersom de får beskjed om en krenkelse i et friminutt, samtidig som elevene også skal ha null toleranse mot mobbing. 

– Vi er spesielt opptatt av å gjøre dem bevisste på deres rolle som tilskuere. Forskning viser at det hjelper å få vekk tilskuerne for å forebygge mobbing, forteller rektoren. 

Målet er en mobbefri skole

Skolen driver i tillegg et systematisk arbeid som består av seks delplikter slik at alle ansatte kjenner saksgangen dersom de får melding om at en elev er utsatt for krenkende atferd. 

– Vi har en null visjon. Noen vil kanskje mene at det er urealistisk med en helt mobbefri skole, men vi må ha det som mål og jobbe kontinuerlig med dette. 

Økende problem med digital mobbing 

Mobbing er ikke noe som bare foregår i skolegårdene – det skjer også i større grad på sosiale medier. FAU og Vedavågen driver derfor et samarbeid med digital mobbing som tema. 

– Dette er kanskje et økende problem som er vanskelig for oss voksne å oppdage. Vi er derfor opptatt av å drive holdningsarbeid vedrørende aktivitet på sosiale medier, sier Lena Simonsen.  

TRIVSELSLEDERE: – Vi driver med ‹‹gleding›› som er det motsatte av mobbing. Vi skal prøve å gjøre friminuttet kjekt for de andre på skolen, forteller de to fjerdeklassingene ved Vedavågen skole.

Les mer om:

Karmoynytt