«Slik bekjemper vi barnefattigdom»

Regjeringen gjør store grep for å løfte lavinntektsfamiliene.

MENINGER: Altfor mange barn og unge rammes av utenforskap i Norge. Å vokse opp i lavinntektsfamilier gir barn og unge færre muligheter enn sine jevnaldrende til å skape et godt liv for seg selv. Derfor legger regjeringen nå frem en strategi som skal fremme inkludering, deltakelse og styrke mulighetene til barn i lavinntektsfamilier.

Like muligheter i oppveksten er et helt sentralt mål for regjeringen. For det skal ikke være sånn at levekårsutfordringer går i arv. For å forebygge at fattigdom overføres til neste generasjon, er det avgjørende at barn og ungdom i denne gruppen kan delta på lik linje med andre barn og unge – i barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter, nabolag, sivilsamfunn og i arbeidsliv. 

I statsbudsjettet som ble lagt fram nylig, er det solide KrF-avtrykk som vil bety spesielt mye for de som har minst. 

Allerede samme dag som regjeringen la frem statsbudsjettet, gikk forbrukerøkonom i Danske Bank ut og erklærte at lavinntektsfamiliene er blant årets budsjettvinnere, hun mente at disse familiene vil merke endringene i statsbudsjettet mest. Budsjettet er et krafttak mot barnefattigdom, mot utenforskap og for inkludering. 

Den viktigste jobben regjeringen har, er å få de mange tusen foreldrene som står utenfor arbeid tilbake på jobb. Arbeid er det viktigste tiltaket mot fattigdom. For den enkelte gir deltakelse i arbeidslivet økonomisk selvstendighet, tilhørighet og sosialt nettverk. Regjeringen foreslår derfor 825 mill. kroner i neste års budsjett til arbeidslivstiltak rettet mot arbeidssøkere, inkludert mer ressurser til NAV.   

En families økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering. Barnetrygden er den enkeltstønaden som har størst betydning for å hjelpe barn ut av fattigdom. KrF har nå for andre gang kjempet inn en historisk økning i barnetrygden, denne gangen på 3600 kroner i året per barn opp til fylte 6 år. Familieøkonomien er ofte dårligere i barnas første leveår, mye fordi mange er i etableringsfasen. Derfor er det riktig å begynne med de yngste barna. For barn over 6 år utvides nå ordningen med fritidskort. 

For å ytterligere lette byrden for de som har minst, vil vi gi 157,7 millioner kroner for å gjøre SFO-ordningen billigere for lavinntektsfamilier. Pengene skal gå blant annet til å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til også å gjelde tredje og fjerde trinn. 

Det er dypt urettferdig at noen barn og unge har færre muligheter enn sine jevnaldrende til å skape et godt liv, bare fordi foreldrene tjener mindre enn andre, fordi de har en aleneforelder, har sykdom i familien eller fordi foreldrene ikke har fast arbeid. Dette handler om nærmere 111 000 barn i Norge som vi ikke har råd til å la være å satse på.

Kampen mot barnefattigdom er på ingen måte over, men neste års statsbudsjett vil være et stort steg i riktig retning. For KrF er det et mål at ingen barn skal føle seg utenfor. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Alf Magne Grindhaug
Lokallagsleder Karmøy KrF

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.