– Skudeneshavn er helt unikt

Skrevet av Paul André Sommerfeldt
16.01.2017 16:04 - OPPDATERT 16.01.2017 17:04

FORMANNSKAPET: Geiran la vekt på at Riksantikvaren har hatt en tett dialog med både handelsstanden, foreningen Gamle Skudeneshavn og Skudeneshavn Arena i arbeidet med forskrift og forvaltningsplan.

I det første utkastet kom det inn 18 merknader, som i hovedsak gikk på balansen mellom fredning og næringsutvikling i Kvadraturen (havn). Da Riksantikvaren sendte det justerte forslaget på 2. gangs høring var imidlertid responsen svært positiv fra berørte parter. Fredningen ses på som positiv for både turisme, næringsutvikling og varehandel.

Avdelingsdirektør Hanna Kosonen Geiran fra kulturminneavdelingen, Riksantikvaren. Foto: Paul A. Sommereldt

Avsluttes til sommeren

Det ble følgelig ikke gjort noen endringer  i fredningsforslaget på bakgrunn av innkomne merknader etter 2. gangs høring. – Vi tar sikte på å avslutte vår sak til sommeren. Deretter sendes saken videre til klima- og miljødepartementet og skal til slutt behandles av kongen i statsråd, opplyser Geiran.

Ønsker utvikling

Direktøren understrekte videre at også Riksantikvaren er opptatt av næringsvekst under mottoet «fredning som drivkraft for utvikling».

– Vi ønsker at Skudeneshavn utvikles og ser potensiale. Vi er glad for de gode tilbakemeldingene etter 2. gangs høring.

Etter presentasjonen ville rådmann Sigurd Eikje vite om Riksantikvaren ser noen likheter mellom Skudeneshavn og sørlandsperla Lyngør i fredningsarbeidet.

Her svarte Geiran at det spesielle med Skudeneshavn er den unike sammenhengen mellom gamlebyen og det mer moderne sentrumsområdet.

Formannskapet stilte seg enstemmig bak kulturmiljøfredningen, noe kommunestyret også trolig kommer til å gjøre.

Les mer om:

Karmoynytt