Åkra skole

«Skolenes landsforbund Karmøy advarer mot forslaget om justering av inntaksområdene i sone 2»

Høringssvar fra Skolenes landsforbund Karmøy vedrørende forslag til endringer i forskrift om inntaksområder for Åkra skole, Sevland skole, Grindhaug skole og Ådland skole i Karmøy kommune.

MENINGER: Skolenes landsforbund Karmøy (SLK) vil advare mot forslaget om justering av inntaksområdene i sone 2.

Forslaget vil medføre å rive opp eksisterende klassemiljøer ved Åkra og Grindhaug skoler midt i et skoleløp. Størst er konsekvensen for Grindhaug skole, der et betydelig antall elever flyttes til Sevland og et mindre antall til Ådland. Åkra skole vil miste noen elever til Grindhaug.

For de elevene som flyttes vil dette oppleves som sterkt opprivende. De må forlate sine klassekamerater i et godt etablert miljø og flytte til en helt ny skole. Mange vil finne dette vanskelig, og spesielt de mest sårbare barna. SLK kan ikke se at dette på noen måte er ”til barnas beste”.

For de gjenværende elevene ved Åkra og Grindhaug vil dette også være opprivende. Ikke bare mister de gode kamerater, men klassene vil også måtte komponeres på nytt. Eksisterende og velfungerende klasser vil måtte slås sammen, med den usikkerheten dette innebærer.

Forutsetningen for å gå inn for et så drastisk forslag må være at det er tvingende nødvendig, at det ikke er noen vei utenom. Men er det slik i virkeligheten?

Bakgrunnen for saken var at Åkra skole var forholdsvis sprengt for noen år siden. Man måtte bruke klasserom ved Åkra ungdomsskole for å få plass til alle. Dette var bakgrunnen for kommunestyrevedtaket av 18.06.18, saksnummer 70/18.

Men slik er det ikke lenger. I dag har Åkra skole plass til alle elevene som p.t. går der, og elevtallet er synkende i årene framover. Dette er prognosen skolen selv har utarbeidet:

Som man ser, synker elevtallet gradvis fra dagens 199 til 160+ allerede fra skoleåret 2023-24. Fra 2024 vil det bare være én klasse på hvert trinn. Skolen vil da ha god plass.

[annonse]
Grindhaug skole har p.t. 325 elever. Dette er ganske mange, men de har plass og håndterer dette fint. Antallet elever på Grindhaug skole har heller aldri vært begrunnelsen for å se på inntaksområdene for sone 2.
Ådland og Sevland har rikelig med plass.

SLK vil derfor advare mot en så drastisk forskyvning av inntaksområder i sone 2 når det åpenbart er unødvendig. Verken elever, foreldre eller ansatte trenger å utsettes for denne risikofylte og potensielt traumatiske omorganiseringen. La inntaksområdene være som de er.

Hvis kommunen er opptatt av å sikre rimelig god plass på Åkra skole, inntil det blir bygget ny, så holder det å sikre at det ikke blir flere klasser pga språkdeling. La derfor Åkra skole være en ren nynorskskole. Foreldre som insisterer på et annet målføre kan da henvises til Grindhaug skole. Det er tross alt bare ca. 700 meter mellom disse skolene.

SLK oppfordrer Karmøy kommune om å framskynde planene for ny Åkra skole, heller enn å utsette over hundre barn for dette unødvendige eksperimentet.

Geir Allan Stava,
Hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund Karmøy.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.