Illustrasjonsbilde

Skal vurdere fremtidig bruk av lekser og anmerkninger i karmøyskolene

Skrevet av Øystein Merkesvik
02.12.2018 07:50 - OPPDATERT 02.12.2018 08:50

KARMØY: Etter fire år på rad med elevundersøkelser i Karmøyskolen som viste manglende motivasjon og mestring blant ungdomsskole-elevene i kommunen, vedtok kommunestyret i fjor høst at det skulle utarbeides en tiltaksplan for å bedre situasjonen.

Karmøy kommune har gått grundig til verks og har siden den gang foretatt dybdeintervjuer med elevgrupper, spørreundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og ledermøter for ansatte ved skolene.

Tydelige svar fra elevene

I forbindelse med spørreundersøkelsene som er utført blant elevene på 8 til 10 klassetrinn kommer det blant annet frem at lekser utmerker seg som noe elevene nevner oftest at det bør bli mindre av.

På alle trinn framhever elevene betydningen av engasjerte, inspirerende lærere, som hører på elevene og varierer undervisningen. Det kommer også fram at de fleste blir umotiverte av anmerkninger, fremgår det av rapporten som legges frem for hovedutvalg oppvekst og kultur.

Les også: Ungdomsrådet tok opp anmerkningsproblematikk

På bakgrunn av undersøkelsene har kommunalsjef for oppvekst og kultur, Bjørn Andersen lagt fram en tiltaksplan.

Denne innebærer blant annet at skolene i Karmøy skal ha satt lekser på agendaen innen 1 oktober neste år. I tillegg skal skolene sette bruk av anmerkninger på agendaen innen 01.06.2019.

– Alle elever har rett til å oppleve tilhørighet og trygghet i skolen. Dette blir understreket i arbeidet med å skape gode og trygge skolemiljø. Hvis skolens undersøkelser viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen , skal skolen sette inn egnede tiltak slik at elev en igjen får det trygt og godt, heter det i rapporten som nå er klar.

Les mer om:

Karmoynytt