Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Skal vi gi slipp på mulighetene?»

Skrevet av Leserinnlegg
01.03.2019 05:10 - OPPDATERT 18.02.2020 20:01

MENINGER: Kjære Karmøy 

Plassert rett ved havgapet er vi på Karmøy formet av vær og vind. I generasjoner har vi stått på, reist ut, tatt med oss erfaringer hjem og skapt vår egen fremtid. Karmøybuen er et engasjert folk, noe denne debatten har vist oss. Men vi samler oss, og tar vare på hverandre når det trengs, også når det stormer som verst. 

Det skjer mye på Karmøy for tiden. Byplaner, næringsutvikling og boligutbygging er i full sving, og anleggsmaskinene går på høygir. 

Rogfast kommer om få år og vi må stå klare med et fremtidsrettet lokalt veinett. Vi må koble våre byer og tettsteder nærmere hovedfartsårene, og sikre oss en sentral plassering i den kommende bo- og arbeids-regionen. JA til ny hovedvei på Karmøy, jobber for en tryggere hverdag hvor vei og natur går hand i hand. 

Om få år kan muligens en stor forlengelse av teknologipiloten (fullskala) ved Hydro Karmøy være en realitet, noe som betyr mange arbeidsplasser og på Husøy er det spennende næringsprosjekter, det blir derfor også viktig å få oppruste veiene til Husøy, Skudeneshavn, Åkrehamn, Håvik, Bygnes og andre steder på Karmøy med industri.

Kopervik har planer om kulturhus, sommerbyen Skudeneshavn sysler så smått med tanker om et badeland, og Åkrehamn posisjonerer seg kanskje som en strandby med et trivelig og egenartet sentrum. Men utviklingen fører også med seg betydelig anleggsvirksomhet midt i boligområder, sentrum og skoleveier. 

Trafikken i sentrum av Åkrehamn og Sævelandsvik er allerede krevende, og med fremtidig anleggsarbeid er det viktig at vi tar valg som sikrer trygghet, vekst og tilgjengelighet. 

I årene som kommer blir det mere tungtrafikk, de lastebilene som ikke har ærend inne i sentrum områdene vil vi ha over på den nye omkjøringsveien. 

Nå er vårt aller største ønske at foreldreutvalgene (FAU) i Karmøyskolene legger veistriden litt til side og setter trygghet i fokus. JA-gruppen jobber for at barna skal ha en trygg og sikker skolevei, med minst mulig trafikk, lengst mulig bort fra de myke trafikantene. Er dere med oss? 

Karmøy har utrolig mange muligheter. Skal vi la disse mulighetene gli i fra oss? JA-gruppen vil fokusere på det positive, vi vil se muligheter der andre ser utfordringer, vi vil utfordre og påvirke. Bare slik kan Karmøy bli kommunen som VIRKELIG vil at du skal lykkes. Vi vil bekjempe veksthemmende politikk som fører til fraflytting og nedleggelse av bedrifter. 

For hvem skal tale alle mulighetenes sak dersom ikke vi Karmøybuer gjør det? 

Vi tror på det gamle utsagnet om å «forandre for å bevare». 

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt