Mariaskogen kulvert føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Skal Karmøy bli skviset i H-pakken?»

Skrevet av Per Thorvik
04.03.2020 21:58

Haugalandspakkens gjenværende midler er delt i to kategorier, låst og ulåste.

LESERINNLEGG: Den største potten, låste midler, går i all hovedsak til prosjekter utenfor Karmøy. Det eneste som kommunen får, er en sykkelsti ved Skudeneshavn til 51 mill. Et bra prosjekt, men det utgjør bare 6% av disse prosjektmidlene som var på 802 mill per november.

Så kommer det litt i tillegg til fjerning av bomstasjoner og oppføring av buss-skur etc, da kan andelen stige til 8%  siden Karmøy har mange bomstasjoner å ta bort.

Uansett er det slik at den største kommunen i Haugalandspakken, Karmøy, får småpenger fra de låste midlene.

Den andre og mindre potten er ulåste midler. De er på 474 mill, og minimum 124 mill skal være en buffer mot kostnadsøkninger. Da gjenstår 350 mill til prosjekter.

Saken er den at dersom Karmøy skal komme noenlunde ut av fordelingen totalt sett, må kommunen få hele den 'ledige' summen på 350 mill siden man bare fikk lommerusk fra den låste potten. Her må vi ta med at bufferen også betyr en overføring av penger til de låste prosjektene der Karmøy nesten er helt ute.

Fylkessamferdselssjefen, Heinzerling, har 3 forslag for bruken av de ulåste midlene. To av disse legger opp til at Karmøy fortsatt skal skvises med henholdsvis 0 eller ca 85 mill kr.

Det eneste forslaget som tar reelt hensyn til Karmøys behov, er hans forslag nr 2 der Karmøy får inntil 350 mill til omkjøringsvei. Da vil kommunen få mer enn småpenger, og noenlunde i tråd med hva bilistene har innbetalt. Det betyr at man får rundt 1/3 av totalen.

Saken blir avgjort på torsdag. Karmøy må stå på for en rettferdig løsning.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.