Ordfører Jarle Nilsen. Foto: Ole Johannes Ferkingstad
Leserinnlegg:

Skal industrien lykkes, kreves trygghet for rammevilkårene

Skal Norge lykkes i energiomstillingen, forutsetter det stabile rammevilkår og skatteordninger.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her

MENINGER: Regjeringspartiene må ikke tillate at SV svekker vilkårene for olje- og gassindustrien ytterligere. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må stå for sikkerhet og forutsigbarhet for at oljeindustrien skal utvikles - ikke avvikles. 

Undertegnede ordførere er bekymret for hva som kan bli utslagene om det skapes uforutsigbarhet i nærings- og skattepolitikken. Det kan ramme leverandørindustrien langs hele kysten negativt dersom oljeselskapene velger å holde tilbake på investeringene. Etter hvert kan det også svekke Europas energisikkerhet. 

Vi oppfatter en bred enighet i det norske samfunn at man skal bygge framtidens næringer og energi- utvikling på skuldrene til den eksisterende leverandørindustrien. Nettopp denne industrien har gjennom tiår vist seg å ha grep om de mest avanserte prosjektene og teknologiene, konkurransedyktig gjennomføringsevne og høy effektivitet med dyktige ingeniører og fagfolk. De er godt rustet til å ta ledelsen i det grønne skiftet. 

Mange av de samme selskapene og investorene som nå er i olje og gass skal investere tungt i framtidens bærekraftige energiforsyning. Derfor er det svært viktig at det ikke skapes politisk usikkerhet som kan redusere viljen til investeringer. 

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å endre de midlertidige skattejusteringene som ble vedtatt for å sikre aktivitet og arbeidsplasser i forbindelse med pandemien.

Senest i juni vedtok et overveldende flertall på Stortinget at «oljeskattepakken» ligger fast. Resultatet har vært god aktivitet i næringen, uten den nedgang man har sett for eksempel på britisk sektor. Men nå, bare fire måneder senere, foreslås det endringer – til overmål med tilbakevirkende kraft. Deretter vil SV i sitt budsjettforslag svekke ordningene ytterligere og dramatisk. 

Nå er det viktig at regjeringspartiene står sammen om å avvise forslagene om svekkelse av skattevilkårene. Norge er en formuende stat, men vi ønsker også internasjonal kapital til å investere i sikker energi til Europa og nye framtidsrettede energiprosjekter. Det må ikke kunne sås tvil om at Norge tilbyr stabilitet når vi ber industrien og investorene om å satse. SV må ikke få skape politisk risiko knyttet til energiskiftet. 

Jarle Nilsen, ordfører Karmøy kommune
Stanley Wirak, ordfører Sandnes kommune Gaute Straume Epland, ordfører Stord kommune Hallvard Oppedal, ordfører Gulen kommune
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune