Forfatter Heine Vestvik er i disse dager ute med ny bok.

Skal hjelpe foreldre å forstå barnas følelser

Skrevet av Camilla Sørensen Wik
09.03.2019 08:08 - OPPDATERT 09.03.2019 09:08

Heine Vestvik fra Kopervik gir i disse dager ut den femte boken i «Den lille» serien.

Den lille følelsesboka er den femte boka i bokserien "Den lille".

- Dette blir den femte boka innenfor «Den lille» serien, bestående av små, enkle foreldrebøker skrevet innenfor et tilknytningsperspektiv, sier Vestvik. 

43-åringen jobber til daglig på Crux Solstrand Barnevernsenter i Kopervik, er utdannet barnevernspedagog, og har tatt en mastergrad i sosialt arbeid. De siste 15 årene har han jobbet med foreldreveiledning. Han håper boken vil være med på å gjøre et komplekst tema lett forståelig for travle foreldre.

- Jeg ønsker med boka å gi foreldre et innspill til hvordan de kan oppdra sine barn, og håper de verktøyene og perspektivene som er i boka vil føles som en støtte og inspirasjon til foreldre, og gi dem et sterkere forhold til sitt barn og en utvidet forståelse av sitt barn og dets atferd. Som ved de andre bøkene, ønsker jeg også med denne å ta et tema som er ganske komplekst, spesielt innenfor fagområdet, og gjøre det så lett forståelig og tilgjengelig som mulig for travle foreldre som har begrenset kapasitet til å lese tykke bøker.

Et attraktivt redskap Den nye boken er bygget opp på en annerledes måte en de fire første. «Den lille følelsesboka» fungerer nemlig som bok og arbeidshefte hvor foreldrene kan skrive direkte inn i boken.

- Jeg tror dette kan være med på å øke læringseffekten betraktelig for forelderen, samtidig med at det blir mer gøy å gå igjennom boken. Dette gjør også boken attraktiv som et redskap i veiledning av foreldre, og den kan derfor være interessant for barneverntjenester eller for eksempel helsestasjoner, fortsetter forfatteren. 

I boken tar han et oppgjør med et rådende og ensrettet atferdsperspektiv når det gjelder forståelsen av barn og barns atferd.

- Mye ny forskning om barn har vist at hvor viktig det er å ha en forståelse av barnets følelser for å forstå dets atferd. Jeg tror at de klassiske metodene som vi stadig får høre om, for eksempel time-outs, belønning/straff eller for eksempel skrikekurer, kan gjøre oppveksten vanskeligere både for foreldre og barn, og i verste fall forstyrre utviklingen til barnet. I «Den lille følelsesboka» argumenterer jeg for å legge større vekt på barnets følelsesliv når en skal forstå atferden til barn, og gir en oppskrift på hvordan en ved å gå mer inn i barnets følelser kan oppnå både en tryggere tilknytning og en forbedring i atferden til barnet, utdyper Heine.

 

Les alt om:

Karmoynytt