Tone Grindland, regiondirektør, NHO Rogaland.

Skal dele ut over 26 nye omstillingsmillioner: — Svært gode nyheter for bedriftene

Skrevet av Ann Margit Grønstad
06.04.2021 16:54 - OPPDATERT 06.04.2021 19:06

Rogaland fylkeskommune har fått 26,8 millioner kroner i en ny korona-krisepakke fra Regjeringen.

ROGALAND: I fjor fikk totalt 86 bedrifter til sammen 17 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring i Rogaland. Tilskuddet skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov. 

I år har fylkeskommunen fått 26,8 nye omstillingsmillioner som skal fordeles på bedrifter i Rogaland. Pengene er bevilget over to stortingsproposisjoner.

– Dette er svært gode nyheter for bedriftene. Midler til bedriftsintern opplæring kan bidra til å tette kompetansegapet og øke omstillingsevnen i norske bedrifter samtidig som de bidrar til å holde folk i jobb, få folk tilbake i jobb og gi riktig kompetanse til ukvalifiserte slik at de kan få jobb, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO til fylkeskommunens nettsider.

Det er Rogaland Fylkeskommune som administrerer midlene, og tilskuddsordningen har opprinnelig en økonomisk ramme på 5,4 millioner kroner i 2021. De nye 26,8 millionene fra regjeringens krisepakke kommer i tillegg til dette.

Bedrifter i Rogaland kan nå søke støtte til å dekke utgifter til kurs, kursmateriell, reiseutgifter, lønnsutgifter til deltakerne, rådgivningstjenester og veiledningstjenester.

— Støttebeløp vil bli vurdert ut ifra antall ansatte som deltar i opplæringen og med en maksimal sats på 40 000 kroner per ansatt. Tilskudd fordeles fortløpende inntil den økonomiske rammen er bevilget, opplyser fylkeskommunen. 

I fjor fikk 12 Karmøy-bedrifter tilsammen over 2,6 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring. Blant dem er Norcable AS på Håvik, som fikk øvre grense for tilskuddsbeløp på 400 000 kroner. 

Se hele listen her. 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.