Hans Knutsen ved den nye prototypen som er bygget på Åkra i skalaen 1:10. Den såkalte «smultringen» med gul farge skal plasseres oppå søylen som i full skala vil måle 60 meter.

Skal bli fremst i verden på bølgekraft

NÆRINGSLIV: – Det som trigger meg er nå jeg får beskjed om at det ikke går an. Da prøver jeg enda hardere, forteller Hans Knutsen.

I ti år har han jobbet målrettet med å utvikle ny teknologi for bølgekraft fra kontoret sitt i sjøkanten på Åkra. Alt materiell som er mulig å oppdrive om vind og bølgekraft er gjennomgått og prototype er testet gjennom to vintre i havnebassenget.

Ny prototype

Nå står nok en prototype klar til å bli bli testet, denne gang ved Sandholmene vest av Åkrehamn. Modellen er i størrelse 1:10 og vil gi gründeren og investorene viktige svar på om prosjektet vil bidra til å revolusjonere kraftproduksjonen.

– Testene blir veldig viktig. Vi kommer til å få noen utfordringer underveis, og at vi må gjøre endringer på modellen ser jeg ikke bort fra. Men vi har testen den i skalaen 1:40 og vet ganske mye. Nå handler det om å bevise og få tredjeparts verifikasjon, sier han.

Slik vil bølgekraft-anlegget se ut når det plasseres ut på havet.

Viktige tester

Foreløpige beregninger viser at produksjonen av strøm vil ligge på mellom 400 kilowatt til en megawatt pr bølgekraftenhet. Fremover blir det avgjørende for prosjektet at tallene blir så nøyaktig som overhode mulig.

– Det er veldig viktig å få kartlagt om vi ligger på 400 eller 800. Testene vi nå skal gjennomføre vil gi oss i alle fall 90 prosent av virkeligheten, forklarer 70-åringen.

– Stort potensiale

Knutsen har gjennom selskapet Seamotion AS sikret seg patenter på bølgekraftmodellen både i Europa, Canada og Kina og er dermed klar til å innta verdensmarkedet når tiden er inne. At oppfinneren fra Åkrehamn kommer til å lykkes er det mange lokale virksomheter som har tro på. En rekke selskaper innen både industri og shipping har så langt deltatt på informasjonsmøter og har signalisert at de ønsker å bidra i prosjektet.

Næringssjef i Karmøy, Per Velde er blant dem som har latt seg begeistre. 

– Jeg har kommet borti mange gründere og ideer i løpet av de fem årene jeg har jobbet som næringssjef. Men jeg har aldri sett noe som har et så stort potensiale på å få ringvirkninger i forhold til industrien vi har rundt oss, sier han.

– Om vi klarer å samle kompetansen så klarer vi gjerne å bli best i verden på å utvikle og produsere bølgekraft-teknologi, legger han til.

Knutsen har håndplukket lokale selskaper og samarbeidspartnere til prosjektet. Her er et 20-talls lokale bedrifter representert under et informasjonsmøte like før jul.

Tydelig målsetting

Og det er nettopp å skape en næringsklynge rundt den kommende satsingen det nå jobbes med. Hovedmålet er at Seamotion Energy AS skal lykkes med å utvikle patentert bølgekraftverk der minimum 50 prosent av kontraktsverdien for produksjon av første fullskala bølgekraftverk går til leverandører med hovedkontor på Haugalandet. Målsettingen er tydelig; Å bli fremst i verden på utvikling og produksjon av bølgekraftverk.

Blant dem som har tro på Knutsen sitt patent er det regionale forskningsfondet som i 2016 uttalte at – «Gjennomføringsevnen er meget god med relevante og erfarne parter og mange personer med god kunnskap innenfor problemstillingen. Prosjektet vil kunne bidra til innovasjon og nyskapning om de lykkes», het det i uttalelsen.

Fremtiden ligger i sjøen

Etter å ha studert vind og bølgekraft gjennom en årrekke er ikke Knutsen i tvil om at fremtiden ligger i å hente kraft fra sjøen kontra vindmøller.

– Det er fire til seks ganger mer energi i sjøen enn i vind. Hvorfor skal vi ikke hente energien der den er, spør oppfinneren.

Han mener at satsingen på vindmøller både i Norge og Europa generelt handler mer om politikk enn om resultatene de oppnår. Knutsen viser blant annet til vindmøllene på Utsira som han mener ikke har vist god nok effekt.

– De har en installert effekt på 600 kilowatt. Men da de ble testet i mars 2007 gav de 53 kilowatt, under ti prosent av installert effekt, sier han.

– Vindmøller er vindmøller. Jeg har holdt på med dette og fulgt med i ti år. Jeg har sett alle i kortene for å få frem hva de egentlig holder på med.

– Lær av naturen

Han mener at både politikere, myndigheter og media har vært for lite kritisk til satsingen på vindmøller, men at virkeligheten vil nå dem én dag.

– Leonardo da Vinci sa noe viktig; – Ikke hør på ekspertene, lær av naturen.

Det er det jeg har holdt på med i alle år. Jeg lager modeller, tester ut, skalerer opp og ser hva som skjer. Jeg har laget prosjekter der jeg har stresset professorer og eksperter på stålarbeid, med beskjed om at det ikke gikk an. Da jeg fikk det til ble det et stort problem fordi det likevel var mulig, sier han og ler godt.

Suksess

Så har heller ikke resultatene uteblitt med andre prosjekter Knutsen har forsket på og utviklet siden han startet karrieren som dykker-tekniker på syttitallet. Blant oppfinnelsene som i dag brukes over hele verden er en membran som brukes til alt fra å veie plattformer til å åpne oljebrønner og til å knuse betongrør.

Men nå er det bølgekraften det aler meste handler om for Knutsen. I slutten av februar skal den nye prototypen testes i farvannet utenfor Åkrehamn.

– Vi kommer til å se etter tre faktorer; – Hvor mye olje pumper den pr meter med bølgehøyde. Hvilket trykk pumper den og så må vi sikre oss at alt det elektroniske blir ført til huset, sier han.

Han tror de første sikre svarene vil foreligge allerede en ukes tid etter at prototypen er plassert ut og skulle alt gå etter planen vil arbeidet med den første fullskala modellen starte til høsten.

Les mer om:

Karmoynytt