Leserinnlegg:

Sjokktall for omkjøringsveien


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Som vi vet, ble den famøse omkjøringsveien på Karmøy stoppet for n’te gang i 2021 på grunn av manglende utredninger fra Statens vegvesen og Karmøy kommune. Kommunal- og distriktsdepartementet krevde derfor ny konsekvensutredning av prosjektet, med tilhørende ny samfunnsøkonomisk analyse. Konsekvensutredningen er nå gjort, og den ble offentliggjort den 25. april. 

Konsekvensutredningen viser at alle alternativer av prosjektet kommer ut med en svært høy negativ økonomisk nytteverdi. Dette skyldes blant annet at prisen på prosjektet er doblet de siste fire år (!), fra 691 millioner kroner i 2019 til 1,5 milliard kroner i 2023. 

Det er bare å forestille seg hva omkjøringsveien vil koste i 2030, det året Rogaland fylkeskommune har fastslått at en ny bompengepakke på øy-siden av Karmøy tidligst kan starte opp. Snakker vi da om en åttedobling av dagens takster?

Konsekvensutredningen konkluderer ellers med å anbefale et tunnelalternativ på nærmere 700 meter, av hensyn naturverdiene i området. Det er en stor seier for alle som har kjempet for at natur-, friluftslivs- og landskapsverdiene i området skal tas vare på. 

Den ekstreme prisøkningen, og det faktum at en realisering av omkjøringsveien vil kreve en firedobling (!) av dagens bompengetakster, noe som vil ruinere både befolkning og næringsliv, gjør at kommunestyret i Karmøy i neste kommunestyremøte (22. mai) må skrinlegge omkjøringsveien for godt, til fordel for en oppgradering av dagens veg gjennom Åkrehamn og fram til Helganeskrysset, et ifølge Rogaland fylkeskommune langt rimeligere og fullgodt alternativ.