Sier ja til Revmatismesykehuset

Skrevet av Jarl Vidar Meling
15.03.2011 16:00 - OPPDATERT 15.03.2011 17:00

- Dette er en milepæl for Haugesund og Revamtismesykehuset. Når utbyggingen er ferdig får vi et solid tilbud til de pleietrengende i nær tilknytning til Haugesund sjukehus, sier ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. I følge planene skal det bygge èn ekstra etasje på dagens sjukehus i tillegg til to nye fløyer. Dette vil gi rom til 60 nye sykehjemsplasser. Utbyggingen er kostnadberegnet til litt i underkant av 400 millioner kroner. Steen påpeker at nybygget vil gjøre kommunen bedre i stand til å takle utfordringene i sammhandlingsreformen. - Reformen blir svært utfordrende for kommunenorge. Utbyggingen gjør at vi er i forkant. Haugesund kommune vil leie lokalene av Revmatismesykehuset. Nybygget skal etter planen stå klart i løpet av 2015. Da vil 11000 m2 være rehabilitert, i tillegg til nybygget på 7000 m2. Når kommunen flytter inn vil både Sentrumsheimen og Skåreheimen legges ned. - At kommune går inn som langvarig leietaker har vært avgjørende for hele utbyggingen. Etter 56 års drift måtte sjukehuset uansett pusses opp. Skulle vi ha gjennomført prosjektet alene ville dette blitt svært vanskelig, om ikke umulig, sier styreleder Geir Egil Østebøvik.   Hør styreleder Geir Egil Østebøvik tanker om utbygningsplanene. http://tvh.no/nyheter/22977

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk