Espen Velde og Andreas Naastad foran det som blir et standard sett med beholdere. Foto: Karmøy kommune

Setter i gang konkurranse for montering av nye avfallsbeholdere

Den nye ordningen skal være på plass i løpet av 2022.

I 2022 skal det settes ut 67 000 nye avfallsbeholdere i kommunen. 

Det melder de selv på sine nettsider

Disse skal ut til alle abonnenter før den nye kildesorteringsordningen starter opp. Inkludert opsjon på innsamling av gamle beholdere har kontrakten en estimert verdi på ca 6-7 millioner. 

Planen er at utleveringen skal starte etter sommeren. Derfor jakter nå kommunen etter leverandører til montering og fjerning av nye og gamle beholdere. 

– I likhet med mange innbyggere er vi utålmodige med å komme i gang med den nye ordningen, men det er mange brikker som må på plass før vi kan starte opp, sier Andreas Naastad.

Han er prosjektleder i renovasjonen og har sammen med kolleger lagt ned mye arbeid i planlegging av den nye kildesorteringsordningen.

– Nye ruter og en del nye hentesteder må på plass, og før ny ordning kan tre i kraft må kommunen få nye renovasjonsbiler med to separate avfallskammer. Da kan matavfall og restavfall hentes samtidig. Det gjelder også papir og plastemballasje. Vi er helt i sluttspurten på anskaffelse av renovasjonsbiler, og det ser ut for at disse blir levert i desember 2022 sier avdelingsleder for innhenting, Espen Velde.

Planen er at alle abonnenter skal få beholdere for emballasje av glass/metall, matavfall, papp/papir/drikkekartong, restavfall, samt plastsekker for plastemballasje. 

Aktøren som får oppdraget skal montere hjul, klistremerker etter ny nasjonal merkeordning, samt RFID brikke på beholderne. Denne brikken skal registreres på et abonnent, slik at renovasjonen får bedre kontroll og beholderpark enn i dag. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– RFID brikken gjør at systemet registrerer hver gang beholderne tømmes. Det åpner opp for at vi kan innføre fleksibelt gebyrsystem slik at de som har sortert godt og kan hoppe over en restavfallstømming kan spare penger sier Naastad.

Han håper på god respons på konkurransen som har tilbudsfrist 14. januar.

 

Les mer om:

Karmøy renovasjon avfall