Adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund på Solamøtet.

Ser muligheter i krisetider

Skrevet av Paul André Sommerfeldt
11.01.2016 14:26 - OPPDATERT 11.01.2016 15:26

SOLAMØTET 2016: Skogen Lund understreket at digitaliseringen skyter fart og at arbeidsplassene er i endring.

– Omstillingen kan virke overveldende, men Norge har gode forutsetninger for å møte utfordringene. I krise er det alltid muligheter, sa Skogen Lund.

NHO-direktøren trakk videre fram arbeidsmobilitet som en utfordring i tida som kommer.

– Flyttekostnadene er høye og det lønner seg ikke å skifte jobb. Vi må sørge for et mer helhetlig pensjonssystem som senker mobilitetsbarrierene, sa NHO-lederen.

Unge utenfor

Den økte arbeidsledigheten, som nå er på sitt høyeste siden 1995, rammer spesielt de unge. Per i dag er 71.000 personer under 30 år i Norge verken i jobb eller utdanning. Skogen Lund er bekymret over den store andelen som ikke fullfører sitt utdanningsløp.

– En utfordring er det økte utenforskapet. Vi har et sterkt likhetsideal vi verdsetter, men det høyeste frafallet i OECD. Vi må tenke nytt, og pengene må brukes på inkludering og ikke til å understøtte passivitet, poengterte Skogen Lund.

I fellesskap

Avslutningsvis trakk NHO-sjefen fram flyktningstrømmen og de konsekvensene den vil ha for det norske arbeidsmarkedet, økonomisk potensiale i ny teknologi og høyere status for yrkesfagene som viktige momenter i tida framover.

Hun la til slutt vekt på at endringene i arbeidslivet må møtes i fellesskap.

– Det handler ikke om man er for eller mot endringene, men hvordan vi skal håndtere dem sammen, sa Skogen Lund.