Leder i Konfliktrådet Sør-Vest, Kirsten Borsheim. FOTO: Konfliktrådet

Ser en økning i antall saker: –⁠ Vi vet at personene i sakene som kommer til oss kan være sårbare med behov for rask hjelp

I 2022 steg antall konflikter sendt inn til Konfliktrådet Sør-Vest.


HAUGALANDET: Nye tall fra Konfliktrådet Sør-Vest viser en økning på fem prosent i antall innsendte konflikter i 2022 sammenlignet med året før. Det kommer frem i en pressemelding torsdag. I 2022 ble det mottatt 773 saker, sett opp mot 734 saker i 2021. 

Av disse var 534 straffesaker og henlagte saker fra politiet. 239 av sakene var innmeldte sivile saker. 

– De sivile sakene kommer i stor grad fra privatpersoner som trenger å prate sammen om økonomiske konflikter, om nabokonflikter, om familiekonflikter og så videre, sier Kirsten Borsheim, leder Konfliktrådet Sør-Vest. 

Det trekkes frem at det jobbes på som bare det for å løse konflikter i vår region, og behandlingstiden i 2022 var godt innenfor resultatkravet. Fra rådet mottar en sak og til meklingen er i gang gikk det i 2022 i gjennomsnitt 25 dager. 

– Vi vet at personene i sakene som kommer til oss kan være sårbare med behov for rask hjelp og oppfølging. Derfor har vi et kontinuerlig fokus på å holde behandlingstiden nede. Skal vi lykkes med dette må vi også samarbeide godt med lokale ressurser som politi, påtale og domstoler, skoler og andre relevante aktører i samfunnet, sier Borsheim.

Et spesielt ansvar for unge

Konfliktrådet har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven. De gjennomfører blant annet ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. 

Også når det kommer til saksbehandlingstiden for saker som gjelder unge endte Konfliktrådet Sør-Vest opp med en saksbehandlingstid godt innenfor resultatkravet på 55 dager. I 2022 var saksbehandlingstiden 40 dager. 

–  I tillegg er fullføringsprosenten høy blant de som gjennomfører ungdomsreaksjoner i konfliktrådet. Ungdommene får ta ansvar for handlingene sine, samt at de får innsikt i hvilken skade de har forårsaket. Dette kan bidra til å forebygge at de begår nye lovbrudd i fremtiden, sier Borsheim.