«Seier for friviligheten»

Debattinnlegg ved: Helge Thorheim, Kommunestyremedlem Karmøy kommune (Frp)

Seier for frivilligheten

Tirsdag 10.februar gjorde Karmøy kommune et svært viktig vedtak, ved at det med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble vedtatt å stå ved tidligere vedtak fra juni 2014 om å yte det tilskudd, gi de garantier og kjøp av aksjer som da ble forutsatt, med noe justering. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV stemte imot.

Storhall Karmøy AS er et godt eksempel på hvordan de borgerlige partiene ønsker arbeidsfordelingen mellom kommunen som sådan og innbyggerne. Her har innbyggerne selv tatt initiativ til tiltak for sin bygd/sin kommune og kommet opp med forslag til tiltak som i dette tilfelle er et flott tiltak for barn og unge og for øvrig for alle aldergrupper i kommunen, der tiltaket i seg selv løfter kulturen opp i en ny divisjon og fremstår som svært fremtidsrettet. Med de idrettshallene som er prosjektert, og det til en svært gunstig kostnad, vil dette tiltaket være et stort aktivum for hele Karmøy sin befolkning og vår region for øvrig.

Saken fortsetter under annonsen.

 

I mange festtaler er det lett å la seg rive med av lokalt engasjement og være positivt innstilt, men det blir nokså hult når en kommer på oppløpet slik som i siste kommunestyremøte og trekker støtten tilbake. Jeg ble svært forundret over at, spesielt Arbeiderpartiet, som tidligere har «hyllet» prosjektet og gjorde det på nytt innledningsvis i kommunestyresalen, fulgte opp med å si nei til tidligere vedtatt tilskudd m.m. Argumentasjonen for å gå imot prosjektet synes for meg nokså tynn, og derfor virker «hyllesten» til prosjektet fra AP sin side ikke troverdig.

Jeg lar meg imponere stort over de lokale kreftene som har vist initiativ, har vist kunnskap, har vist stahet og har vist samarbeidsvilje opp mot politiske myndigheter slik at Karmøy kommune nå får et «flaggskip» kommunen kan være stolt av, og som ligger meget sentralt plassert i Kommunen og plassert midt i det som i fremtiden blir «bandbyen» Åkra/Sevland/Vea/Kopervik.

Fra politisk hold er det nedfelt i politiske dokumenter at det er viktig å satse på frivilligheten og benytte den fantastiske ressursen frivilligheten utgjør, hvilket også utløser engasjement og trivsel i hverdagen. Som politikere må vi ha tillit til våre medmennesker som arbeider til det beste for bygd og by, og det har de borgerlige partiene vist at vi gjør også i dette tilfelle.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Vedtaket som ble gjort i saken om Storhall Karmøy AS er en seier for frivilligheten og den oppvoksende slekt!