«Samrøret mellom Karmøy kommune og Statens vegvesen»

Skrevet av Kent Olsen
15.02.2019 20:53 - OPPDATERT 15.02.2019 21:53

MENINGER: I Haugesunds Avis 12. februar 2009 sto det på trykk en reportasje om omkjøringsveien, der vi får intervjuer med daværende ordfører Kjell Arvid Svendsen (KrF), varaordfører Helga Rullestad (Ap), Ivar Torkildsen (seksjonsleder Statens vegvesen) og Per Inge Eriksen (Åkrehamn Vekst). Bakgrunn: Torkildsen og vegvesenets frieri til Karmøy kommune om deltagelse i Haugalandspakken, noe kommunen ikke var interessert i før Torkildsen kom på besøk.

Reportasjen er interessant av flere grunner.

Kommunen hadde bestemt seg for en miljøgate i Åkrehamn, med trafikksikringer for både harde og myke trafikanter. Vi har sett tegningene for disse planene, og tro oss; hadde de blitt gjennomført, hadde Åkra og omegn (i positiv forstand) sett helt annerledes ut i dag.

Men planene ble altså lagt i en skuff etter at vegvesenet satte kommunestyret på en ny idé: Omkjøringsvei.

Eller rettere: Ideen om en omkjøringsvei på Åkra stammer fra 1970-tallet, men ble av mange og gode grunner skrinlagt den gangen.

I reportasjen kommer det tydelig fram at omkjøringsveien er hovedgrunnen til at flertallet i kommunestyret sa ja til bompengering i kommunen.

«Andre alternativ er ikke akseptabelt. Da ville vi ha følt oss lurt», sier Rullestad i intervjuet, som en respons på at Torkildsen i Statens vegvesen presenterte andre alternativer til bedring av Åkra sentrum.

De som var til stede i kommunestyremøtet der planene ble presentert, var sågar vitne til følgende utbrudd fra Rullestad: «Dersom vi ikke får omkjøringsvei på Åkra, skal jeg personlig rive ned bompengestasjonene på Karmøy!».

Ordfører Svendsen stemte i, og nektet å godta en miljøgate og andre tiltak i Åkrehamn.

Alt dette av én grunn: Karmøy kommunestyre ville ha følt seg lurt av Statens vegvesen.

Men: I reportasjen kan Torkildsen fra vegvesenet «betrygge» kommunestyret med at miljøgata bare er et «referansepunkt» tatt med for å «synliggjøre gevinsten» av å bygge en omkjøringsvei. Den samme Torkildsen holdt presentasjon om omkjøringsveien for kommunestyret 11. februar i år.

Det kommer også tydelig fram at næringslivet i Åkra allerede i 2009 var skeptiske til en omkjøringsvei. I reportasjen sier Per Inge Eriksen: «Jeg frykter en omkjøringsvei dersom det ikke blir gjort noen ting med den eksisterende veien. En miljøgate må uansett være med i prosjektet for å ta vare på sentrumshandelen».

«Det er ikke bare om å gjøre å komme seg raskest mulig til Raglamyr, slik Rullestad er opptatt av», sier Eriksen.

Reportasjen fra 2009 bekrefter bare antagelsen om at omkjøringsveien er et prestisjeprosjekt. Flertallet i kommunestyret skal ha omkjøringsvei, ellers føler de seg lurt av Statens vegvesen – uansett det fra faglig hold påviste manglende behovet for veien, og uansett de brutale ødeleggelsene veien medfører for gårdbrukere og befolkning og miljøet generelt.

Noe som slår oss, både i denne saken og i andre saker, er hvor rigide og ferdige de er når oppmerksomheten i allmennheten har nådd «kritisk masse» og endelig er stor nok til at publikum tar inn over seg konsekvensene av det som planlegges – og dermed også blir i stand til å komme med gjennomtenkte tilbakemeldinger. Da er det for sent. Føringene er satt. Ingenting kan endres uten store konsekvenser for framdrift og budsjett.

Er publikum uoppmerksomme, eller er prosessen i for liten grad opptatt av å involvere innbyggerne nok til at oppfatningen av prosjektene blir realistisk og tilbakemeldingene tilstrekkelig reflekterte?

Innsikten i prosessen rundt omkjøringsveien viser uansett at samrøret mellom Karmøy kommune og vegvesenet er uheldig. Det er et talende bilde at Rullestad personlig vil «rive ned bompengestasjonene på Karmøy» om ikke omkjøringsveien blir en realitet, men det som er mest ille er at Statens vegvesen later som at de her er en nøytral organisasjon som finner den beste løsningen.

Hvordan kan man i det hele tatt kan stole på vegvesenets vurderinger av nytteverdi når det allerede på forhånd var gitt hvilket alternativ som skulle komme best ut?

Vegvesenet svekker sin egen troverdighet ved å komme med slike presentasjoner som de holdt for kommunestyremøtet 11. februar i år. Blottet for kritiske vurderinger rundt prosjektet med omkjøringsveien, framstår de bare som selgere som vil selge sitt produkt.