Karmøy Vest Rotaryklubb ved Morten Sørensen ønsker tiden fremover å samle inn mest mulig penget til kompresjonsmaskiner. På den måten blir jobben til Jane Jensen Skogland enklere. Ole Johannes Ferkingstad

Samler inn midler til maskin som kan redde liv

Skrevet av Ole Johannes Ferkingstad
20.06.2019 22:06

Denne uken ble det opprettet en spleis for nye hjertekompresjonsmaskiner til ambulansetjenesten på Karmøy.

Innsamlingsaksjonen er et privat initiativ fra Karmøy Vest Rotaryklubb ved Morten Sørensen, i samarbeid med ambulansearbeidere på Karmøy, som Jane Therese Jensen Skogland. 

I skrivende stund har spleisen samlet inn over 16.000 kroner, og tallet er fortsatt stigende. Sluttmålet er 510.000 kroner. Dette beløpet skal kunne dekke tre nye hjertekompresjonsmaskiner. 

Karmøy og Haugesund betjenes i dag i all hovedsak av fire døgnbemannet ambulanser, to stasjonert i Åkrehamn og to stasjonert i Haugesund. I dag finnes det en hjertekompresjonsmaskin plassert på Haugesund ambulansestasjon, kjøpt for innsamlet midler.

– Karmøy Vest Rotary ser at dette er en samfunnsoppgave som ligger innenfor Rotary sine grunnverdier ved å hjelpe andre, og etter samtaler med ambulansepersonell avgjorde vi å kjøre i gang en innsamlingsaksjon for dette viktige arbeidet, forteller Sørensen. 

Det er en slik maskin som skal hjelpe ambulansetjenesten å gjøre en enda bedre jobb. Foto: Privat / Karmøy Vest Rotary

Vil effektivisere arbeidet

Å innhente slike hjertekompresjonsmaskiner til ambulansene vil kunne hjelpe ambulansepersonell til å effektivisere sitt arbeid på en hjertestans, forklarer ambulansearbeider Jane Therese Jensen Skogland til Karmøynytt. 

– Noen ganger er det mer avansert behandling som må til for å få hjertet i gang igjen, som for eksempel utblokking av pasientens kranspulsårer, dette må gjøres på sykehus, sier hun og fortsetter: 

– Ambulansepersonell kan ikke drive god manuell hjerte-lunge-redning under transport i sikkerhetsselen. Her vil en kompremeringsmaskin være til god hjelp og gi gode og effektive kompresjoner under transporten. Det har jo også med vår sikkerhet å gjøre, og vegtrafikkreglene, forteller hun til Karmøynytt. 

– Noen ganger er det utblokking av pasientens kranspulsårer som kan få hjertet i gang igjen, dette må gjøres på sykehus. Under transport til sykehus vil denne maskinen gi gode og effektive kompresjoner. Det har jo også med vår sikkerhet å gjøre, og vegtrafikkreglene, forteller hun til Karmøynytt.  

Hun forklarer at det å drive hjerte- og lungeredning er tungt over lengre tid, ambulansepersonell komprimerer som regel i tre minutt og så rullerer en med makker.

Det er på innsamlingsnettsiden Spleis pengene samles inn. Foto: Skjermdump

– For en pasient som trenger hjerte- og lungeredning over lengre tid, vil denne maskinen gi gode og effektive kompresjoner. Gode og effektive kompresjoner vil bidra til å være med å redde liv, sier hun.

Dette bekrefter også lege Bjørn Rismyhr at er lurt.  

– Gode kompresjoner med defibrillering er det som er med på å redder liv, og helt avgjørende for et positivt utfall uansett hvor hjertestansen skjer. Forskning viser at tidlig hjerte- og lungeredning med fokus på høy kvalitet øker sjansen for overlevelse, forteller han. 

Frir til folket 

Duoen håper Karmøys befolkning og lokale bedrifter vil være med å støtte prosjektet, som kan hjelpe ambulansepersonell å effektivisere arbeidet sitt, og øke mulighet for overlevelse.  

– Veldig imponerende at en liten kommune som Kvinnherad klarte å samle inn nok penger til tre slike maskiner, så det viser jo hvor stort engasjementet rundt disse maskinene er, sier Jensen Skogland og fortsetter: 

– Den største innsamlingsaksjon har foregått i Helse Nord der ambulansetjenesten ved Universitetssykehuset I Nord Norge fikk 32 stk kompremeringsmaskiner tildelt av innsamlende midler.   

Allerede er folket positive til innsamlingen. Gjennom stands hos Karmøy Vest Rotaryklubb og Fiskeridagene på Åkra vil de også være med på å øke bevisstheten rundt dette temaet. 

– Vi kommer også til å sende ut brev til lokale bedrifter og oppfordre dem til å være med å bidra i denne innsamlingen. Det er betryggende å ha best mulig utstyr i nærheten hvis behovet skulle oppstå uansett tid på døgnet, forteller Sørensen til Karmøynytt.

Kompresjonsmaskinen skal være lett å få med seg hvor som helst, og kan fungere som en ryggsekk. Foto: Privat / Karmøy Vest Rotary

– Hvorfor er ikke dette noe staten betaler for?

– Norge har den beste ambulansetjenesten og det beste medisinsk tekniske utstyret i verden, fantastisk personell og tilgang på nødvendige medikamenter. Akkurat denne kompresjonsmaskinen er ikke en lovpålagt sak i ambulansene, og helseforetakene prioriterer nok denne bort. De har så mange andre formål å prioritere pengene på, så derfor har vi behov for innsamlede midler, konstanterer Jensen som uttaler seg på generell basis.

For Karmøy Vest Rotaryklubb er det viktig å ta del i lokale prosjekter, og ikke bare internasjonale. På den måten vil de kunne hjelpe der det trengs på best mulig måte. 

– Vi kommer også til å spytte inn noen midler til denne innsamlingen, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Det står om livet til dine nærmeste. Man vet aldri når en selv, eller andre, kommer til å trenge denne maskinen, konstanterer Sørensen.