Breibakken fjellskjæring føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

Samferdselsministeren svarer om takstøkning i Haugalandspakken

Skrevet av Kent Olsen
21.05.2019 08:55 - OPPDATERT 21.05.2019 11:00

Torsdag 9. mai stilte Eirik Faret Sakariassen (SV) spørsmål om samferdselsministeren kunne redegjøre for hva som vil skje med takstene i Haugalandspakken fremover.

POLITIKK: I sin begrunnelse skriver Sakariassen, som sendte inn et skriftlig spørsmål tidligere denne måneden, at det kommer frem i en vurdering fra 2016 at Haugalandspakken er underfinansiert.

– Med bakgrunn i dette har styringsgruppen lenge ønsket en betydelig takstøkning. Mange bilister på Haugalandet lurer på om, og eventuelt når, det vil komme en takstøkning - en takstøkning som for øvrig omtrent vil tilsvare en fordobling av takstene, skriver Sakariassen i sin begrunnelse.

Han peker også på at de to største prosjektene i Haugalandspakken gjenstår (Åkra sør-Veakrossen og Fagerheim-Ekrene.

– Med tanke på at Haugalandspakken er betydelig underfinansiert, fortoner det seg økonomisk risikabelt å gå i gang med de to største prosjektene helt på tampen av innkrevingsperioden. En takstøkning vil for øvrig øke sannsynligheten for at disse to prosjektene igangsettes. I denne forbindelse må man huske på at flere av prosjektene i Haugalandspakken har vist seg å bli betydelig dyrere enn det kostnadsestimatene la opp til, noe som har medført at mange prosjekter allerede har blitt skrinlagt, skriver han videre, og nevner også at bilister på Haugalandet ønsker seg en uavhengig vurdering av prosjektets samfunnsnytte.

Har ikke sendt saken til Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Jon Georg Dale erkjenner at kostnadene har økt.

– Som følge av dette blei det av styringsgruppa vedteke å redusere prosjektomfanget. I tillegg blei Statens vegvesen bedt om å vurdere tiltak for å auke inntektene i pakken, og eit forslag om å auke bompengetakstane har fått tilslutning i aktuelle kommunar og fylkeskommunar, står det i svaret hans.

– Statens vegvesen har enno ikkje sendt saka til Samferdselsdepartementet for vidare behandling. Ei eventuell sak om auka økonomisk ramme for Haugalandspakken vil måtte vurderast av departementet og eventuelt deretter leggast fram for Stortinget. Det er lite som tyder på at dette vil kunne skje i denne Stortingssesjonen. Kva prosjekt og tiltak som skal prioriterast innanfor ei eventuell auka økonomisk ramme for Haugalandspakken, vil skje gjennom porteføljestyring i regi av styringsgruppa og lokale styresmakter, i samsvar med prinsipp for styring av bompengepakker, skriver han videre.