Helge Thorheim (Karmøylista).

«Salg av havnetomta i Kopervik»

Skrevet av Helge Thorheim
01.08.2019 12:40 - OPPDATERT 02.08.2019 08:42

MENINGER:: I Haugesunds Avis av 31.7.19 kan en lese at Havnetomta i Kopervik trolig blir solgt innen få dager. 

For bare en måned siden (1.juli) ble denne saken behandlet i Karmøy kommunestyre, der kommunestyret ga administrasjonen myndighet til å forhandle videre med utgangspunkt i den taksten som var utarbeidet av Takst Team AS. Denne taksten lå vesentlig under den taksten som var innhentet av Karmsund Havn IKS. 

I vedtaket er det ikke eksplisitt gjort vedtak om at administrasjonen (Rådmannen) er gitt fullmakt til endelig å avgjøre saken.

Kopervik havn er ikke en hvilken som helst eiendom i Karmøy kommune. Dette er  virkelig «indrefileten» i Kopervik, som er kommunesenteret for Karmøy, og en bør derfor tenke seg nøye gjennom hvilke strategiske grep kommunen som styringsorgan og reguleringsorgan vil gjøre for å utvikle dette unike område etter at Karmsund Havn IKS ikke lenger skal nytte dette området for havnedrift.

Fra vedtaket i Kommunestyret 1.juli kan siteres: « Kommunestyret legger til grunn at den 16.170 m2 store eiendommen har et potensiale som kommunestyret ønsker å bidra til blir realisert. Kopervik Havn kan utvikles til en attraktiv og funksjonell bydel i Kopervik».

Det er litt spesielt å se det hastverk en har med å selge denne tomten nå midt i sommerferien når de fleste folkevalgte er i feriemodus, og har mange andre ting å tenke på enn mulig kjøp av ledig eiendom for kommunen.  Det er også litt spesielt å bli informert gjennom media om hva som skjer i prosessen vedr salget av Kopervik Havn. Dette er tross alt en sak med stor politisk interesse.

For egen del finner jeg det naturlig at det endelige forhandlingsresultatet i det minste var blitt lagt frem for formannskapet i sommerfullmakt for derigjennom foretatt en endelig behandling av saken.

Den videre utvikling av eiendommen Kopervik Havn antas å bli en ganske omfattende sak, og det vil så absolutt være en fordel med samarbeid mellom Karmøy kommune og private interesser for å realisere potensialet av de 16.170 m2. 

Jeg mener det i en sak som denne vil være riktig at Karmøy kommune erverver tomten fra Karmsund Havn IKS, og på denne måten har styring på den utviklingen en ønsker seg for dette området i tråd med kommunedelplanen for Kopervik.  Muligens har det toget gått, men jeg savner et sluttvedtak i politiske fora etter at administrasjonen har forhandlet på nytt med Karmsund Havn IKS.

Helge Thorheim

Kommunestyrerepresentant (Uavhengig)

Ordførerkandidat Karmøylista