Hein Berdinesen, Åkrehamn
Leserinnlegg:

Saken om interkommunal legevakt: Catch 22 for Karmøy?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Rådmannen i Karmøy anbefaler en interkommunal legevakt på Raglamyr uten underavdeling på Karmøy (Åkrehamn). Saken med interkommunal legevakt har en lang og mildt sagt oppsiktsvekkende politisk historie, som har endt i at Karmøy har truet Haugesund med søksmål. 

I 2016 vedtok bystyret i Haugesund og kommunestyrene i Karmøy, Utsira, Sveio, Tysvær og Bokn at det skulle etableres en interkommunal legevakt med mulighet for kommunal øyeblikkelig hjelp og døgnopphold på Raglamyr. Karmøy kommune skulle være vertskommune, og lede utredningene. 

Tanken var at tomten på Raglamyr gir plass for brann og redning og ambulanse andre interkommunale fellesfunksjoner. Med nye nasjonale krav til legevaktordninger og brann og redning med mer, ble løsningen bestemt som høyst gunstig for alle kommunene på Haugalandet, både faglig og økonomisk. Men i 2019 trakk Haugesund, Utsira og Sveio seg fra samarbeidet, etter lang tid med konflikter mellom Haugesund og Karmøy.  

I 2016 var Haugesund positive til en framtidig interkommunal legevakt, men valgte altså i 2019 å trekke seg fra samarbeidet, med begrunnelse at premissene for samarbeidet ikke lenger var til stede. Vedtaket i bystyret i 2016 knyttes opp mot etablering av interkommunalt brann- og redningsvesen på Raglamyr, der Helse Fonna etablerer ny ambulansestasjon samme sted. Disse forutsetningene forsvant når Haugesund kommune valgte å trekke seg fra Haugaland Brann og Redning IKS i 2018, fordi tomta på Raglamyr ikke er ideell for Haugesund. 

Helse Fonna bestemte seg samtidig for å avvente beslutningen om å legge ambulansetjenesten til Raglamyr, til Haugesund og Karmøy klarer å bli enige om en samlokalisering av legevakt, noe Haugesund og Karmøy til dags dato ikke har klart. Karmøy kommune har ikke vært til å rikke og står på Raglamyr som den beste plasseringen, både for interkommunal legevakt og for brann og redning. 

Varaordfører Alf Magne Grindhaug har gjort framstøt for å rydde opp i en tilsynelatende fastlåst situasjon mellom de to kommunene, men han har åpenbart ikke lykkes med det. Haugesund har satt i gang undersøkelser om å finne ny tomt til Haugesund brannvesen og Haugesund Interkommunale legevakt, og situasjonen er faktisk så fastlåst at Karmøy har truet Haugesund med rettsak. 

I 2016 vedtok et enstemmig Karmøy kommunestyre at det skal bygges en interkommunal legevakt på Raglamyr med en underavdeling på Åkra. Karmøylistas Helge Thorheim ble derfor nylig forbauset over at dét alternativet regnes som det på alle måter dårligste alternativet i saksutredningene til Rådmannen i Karmøy. Det beste alternativet er ifølge utredningene en interkommunal legevakt på Raglamyr uten en underavdeling i Åkrehamn, det nest beste en egen legevakt på Karmøy lokalisert på Vea og uavhengig av de andre kommunene på Haugalandet. 

En egen legevakt på Vea ble for øvrig foreslått i kommunestyret i 2016, men ble kontant avvist med et nær enstemmig flertall. Det ble som nevnt bestemt at Karmøy skulle regissere et interkommunalt samarbeid på Haugalandet, og i det bildet var, forståelig nok, en egen legevakt for Karmøy helt uaktuelt.  

Men arbeidet med et interkommunalt samarbeid avdekket altså store uenigheter mellom Haugesund og Karmøy. Hva som virkelig har gått galt på veien, kan vi bare spekulere om. 

Situasjonen er nå at det kun er Karmøy, Tysvær og Bokn som enes om å gå for Raglamyr, der Rådmannen i Karmøy har invitert Haugesund og Sveio om å igjen tiltrede i samarbeidet, sammen med Helse Fonna. 

Rådmannen ber i tillegg kommunestyret å tillate at Rådmannens stab tar over styringen av prosjektet, og ber om mandat til å inngå avtaler med kommuner og Helse Fonna. Det er oppsiktsvekkende, da det gir klare signaler om at Rådmannen ikke anser karmøy-politikerne i stand til selv å løse opp flokene i samarbeidet med Haugesund. 

Det kan uansett ikke være tvil om at Karmøy kommune nå er i en politisk skvis: 

• Kommunestyret kan vanskelig opprettholde vedtaket fra 2016 om interkommunal legevakt på Raglamyr med en underavdeling i Åkrehamn, da Rådmannen ikke på noen måter anbefaler en slik løsning pga. faglighet (rekrutering og bemanning) og lønnsomhet (store ekstrautgifter for kommunen). 

• Om Haugesund, Sveio og Helse Fonna ikke tar imot invitasjonen fra Rådmannen i Karmøy om å være med i samarbeidet om en interkommunal legevakt, svekkes hele prosjektet betraktelig, både faglig og økonomisk. Her må vi anta at Rådmannen har vært i dialog med Haugesund, Sveio og Helse Fonna, og at utsiktene til samarbeid er gode, men gitt det dårlige klimaet mellom Haugesund og Karmøy, er det uansett en risiko å ta. Og det er sterk motstand i befolkningen på Karmøy mot en løsning uten en underavdeling på Karmøy. 

• Om kommunestyret skulle velge å bygge legevakt på Vea, vil hele det interkommunale samarbeidet om viktige felles samfunnstjenester opphøre umiddelbart, og alt det kostbare arbeidet som er lagt ned i utredninger de siste 6 årene være bortkastet. Alt arbeid må starte på ny. Alternativet vil i tillegg gi Karmøy et voldsomt politisk prestisjetap, da kommunen har lagt betydelige ressurser i å få til et interkommunalt samarbeid. 

Har saken om interkommunalt samarbeid utviklet seg til et Catch 22 for Karmøy? 

Hein Berdinesen, Åkrehamn 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.