Saga Subsea leverer internasjonale skips- og undervannstjenester

Skrevet av Camilla Sørensen Wik
21.10.2018 07:41 - OPPDATERT 21.10.2018 09:41

Slik oppsummerer ådlandsbuen Einar Tollaksvik hva Saga Subsea driver med. Han er daglig leder og eier selskapet sammen med Tor Alme, som er innflyttet haugesunder til Kolnes. Saga holder til på Killingøy, men åpner i disse dager også kontor i Kopervik.

Formidabel vekst I 2014, som var det første hele regnskapsåret, omsatte Saga for godt 11 millioner kroner. Midt i oljekrisen økte tallet til knapt 16, mens det doblet seg til over 33 millioner kroner i 2016. I fjor nådde salget knapt 60 millioner, og for inneværende år ligger det an til ytterligere dobling.

Fikk stort BP-oppdrag Etter mange år i subsea-bransjen drev både Tollaksvik og Alme egne konsulentselskaper og jobbet en del sammen.

- Så fikk vi i 2011 en forespørsel fra BP Norge om vi kunne inspisere en undervannskonstruksjon, der det var litt kronglete å komme til. Da startet vi selskapet Saga Subsea, med base på Killingøy. Tor hadde 20 års erfaring fra subsea-bransjen, blant annet fra Stolt Nielsen, mens jeg arbeidet i flere år med nedgraving og beskyttelse av kabler på havbunnen for Nexans i Halden – og hadde god erfaring som ROV-pilot (fjernstyring av undervannsfarkoster), forteller Tollaksvik.

På Glen Lyon-prosjektet i Haugesund hadde Saga Subsea tre forskjellige kunder, blant dem Technip. Her er prosjektingeniør Magnus Aarbakke (tv) og teknisk leder Tor Alme på vei tilbake etter endt oppdrag ute på skipet.

Veiskille i 2013 BP-oppdraget ble langvarig, ved siden av andre jobber. Etter to år kom karene til et veiskille.

- Vi måtte velge hva vi skulle satse på. Høsten 2013 mente vi at mulighetene var så lovende at vi strukturerte selskapet slik som det er i dag. Egentlig var vi tre mann som jobbet sammen i starten, men Ørjan Jacobsen valgte å prioritere sin egen virksomhet med utleie av personell – og trakk seg ut, forteller Tollaksvik.

40 mann på oppdrag Han sier at målet med selskapet er å bli en komplett service-leverandør til undervannskontraktører, rederier, riggeiere og oljeselskaper.

- Allerede nå arbeider vi med de fleste undervannskontraktørene i verden, for eksempel Deep Ocean, Technip i Norge og i Storbritannia, DOF Subsea og DOF Management, for oljeselskaper og større subsea-kontraktører, for eksempel Saipem.

- Vi driver i en bransje der det fins mange freelance-oppdrag, med en rekke konsulenter på markedet. Vi har 25 fast ansatte, men i en del av oppdragene må vi også leie inn eksperter etter behov. Etterspørselen er også sesongavhengig. Ofte har vi rundt 40 mann i virksomhet rundt omkring i verden, sier Tollaksvik.

Mange fagområder Saga Subsea har tre personalkoordinatorer på huset. De sender folk på jobb hver dag, der kundene vil ha dem.

- For eksempel denne uken har vi seks-åtte ROV-piloter ute forskjellige steder i verden, pluss omtrent like mange riggere og dekksformenn, og noen spesialstillinger, enten i jobb for oss eller som utleide fagfolk. Akkurat nå har vi omkring 25 mann ute i felten. Vi dekker mange fagområder. ROV-inspeksjon er viktig, og der er vi godkjent lærebedrift. Vi har riggere og dekksformenn. De er ofte også mekanikere, som kan påta seg vedlikehold av fartøy og kraner. Mange av våre ansatte har sertifikater for flere fagområder, noen også høyspentsertifikater, forteller daglig leder.

To av Saga Subseas dekksformenn og mekanikere, Per Øyvind Nesse (tv) og Jon Døvle, holder her på med vedlikeholdsarbeid på en rigg ved Bergen.

Er i Las Palmas og på Kypros Saga Subsea har opprettet kontorer i Las Palmas og på Kypros. Las Palmas-kontoret yter service-tjenester mot operasjoner på Vest-Afrika-kysten. Det er mye aktivitet der nå, med motsatt høysesong i forhold til Nordsjøen. Servicebåtene er på vei sørover nå.

Foreløpig er det bare én ansatt prosjektleder i Las Palmas, men service-operasjonene ledes og støttes fra Saga-kontoret på Killingøy.

- Kontoret på Kypros er helt nytt. Etter at oljeselskapene fant det store Zohr-feltet rett sør for Egypt, er de tilbake på sokkelen på Kypros, etter tidligere skuffende leteresultater der. Blant annet Exxon starter snart med ny prøveboring utenfor Kypros, som har sokkel som grenser til Egypt. Total, Eni og Noble er også på plass.

Vi har fått vår første jobb der nede, med leveranse av deler til et av verdens største oljeservice-selskaper. Vi skaffer for eksempel rørdeler og rørkoplinger. Mye av dette har vi kjøpt inn her på Haugalandet, sier Tollaksvik.

Tegner og lager utstyr Ofte lager bedriften forskjellig verktøy og utstyr selv i eget mekanisk verksted, eller setter

sammen produkter for utleie. Deep Ocean er god kunde. En egen design-ingeniør lager tegninger etter kundens behov. I forrige uke ble for eksempel en undervanns stikksag tegnet og konstruert.

Maritimt cluster i Kopervik Tollaksvik forteller at bedriften så vidt er kommet i gang med å opprette eget kontor i Kopervik. Tanken er at det skal bli noe mer enn bare et kontor.

- Vi ser for oss en form for et større arbeidsfellesskap; et maritimt cluster. Vi starter forsiktig i det gamle SR-Bank-bygget – huset med de tre tårnene. Noe er allerede pusset opp, og etter hvert skjer det samme med den gamle brannstasjonen og det gamle postbygget. Vi tenker oss at Saga Subsea flytter noe av administrasjonen og regnskap dit. OM Regnskap, som jeg har samarbeidet med i 15 år, holder til vegg i vegg. Selskapet Technical Core Solutions, tidligere Well Support, har lenge hatt kontorer der.

- Vi vet det er mye maritim kultur og maritim virksomhet på Karmøy. Mange lokale konsulenter jobber mot oljeselskaper og subsea-kontraktører i Stavanger. En god del av dem har hjemmekontorer. Vi mener det kan være en god idé at flere av disse kan samles i et kontorfellesskap, mener Einar Tollaksvik.

Ute på Brage-plattformen i Nordsjøen er den omtalte C-ROVen i ferd med å sjøsettes. Dette gjøres av folk fra hovedentreprenøren, men den fjernstyres av piloter fra Saga Subsea. Pilotene sørger for at utstyret klamrer seg fast rundt plattformbenet, slik at den bevegelige armen kan utføre vedlikeholdsarbeid.

Aktiv kundepleie Også for Saga Subsea er det få jobber som kommer rekende av seg selv. De ansatte reiser mye og snakker svært ofte med kundene. For tiden har selskapet folk i Nordsjøen, i Vest-Afrika, i Ghana, i Nigeria, og ser for seg muligheter for oppdrag i Namibia.

- Vi gjør livet lettere for kundene våre. Etableringene i utlandet er nettopp begrunnet på denne måten; at vi kan hjelpe dem til å bli mer konkurransedyktige. Det er der salgsarbeidet gjøres, ikke gjennom annonser, sier Tollaksvik.

Alltid jobb å få Selskapet merket oljekrisen, men Tollaksvik sier at det alltid er oppdrag som må gjøres. Det gjelder bare å få tak i dem.

- Vi klarte oss bra i oljekrisen. Vi merket at mange av våre konkurrenter hadde gjort seg litt for avhengige av for få kunder, men likevel trodde at jobbene ville komme. Det gjorde de ikke. Vi var tidlig ute med å lete etter oppdrag. Etableringen i Las Palmas var et direkte resultat av at vi mente oljekrisen ville slå sterkt ut i Norge og i Nordsjøen. Vi brukte penger fra det gode året 2014 til nødvendige investeringer for framtidig inntjening. Det skapte noen røde tall i 2015, men slo ekstra positivt ut i 2016, sier Einar Tollaksvik.

Må være på Killingøy På Killingøy har Saga Subsea ti års leieavtale om kontorer og lagerhaller med Karmsund havnevesen.

- Selskapets operasjonelle virksomhet må være der; midt inni subsea- og offshore-miljøet. Karmsund havnevesen har vært ekstremt flinke med å legge til rette for meget gode baseforhold, med dype kaier, med landstrøm og lett tilgjengelighet fra hallene, direkte ut på kai. Et poeng for oss er også at Karmøy kommune har en eierandel i Karmsund havnevesen, og får dermed også inntekter fra Saga Subseas virksomhet, påpeker Einar Tollaksvik.

 

Les alt om:

Karmoynytt