Helge Thorheim og deler av Karmøylista.

«Så er det på'an igjen»

Skrevet av Helge Thorheim
23.10.2019 18:05

LESERINNLEGG: Den 21.oktober ble kommunestyret for perioden 2019-2023 konstituert, der faktisk over halvparten av kommunestyret sine medlemmer er nye. Selve konstitueringen foregikk på en ordentlig og grei måte som også var i tråd med resultatet av det store arbeidet som var gjort i de ulike partigruppene på forhånd.

Jeg vil takke posisjonspartiene for en ryddig prosess overfor vårt parti frem mot konstitueringen av det nye kommunestyret. Dette er vi så absolutt fornøyd med, selv om vi naturligvis gjerne skulle sittet i førersetet selv.

Administrasjonen i kommunen skal også ha vår takk for god tilrettelegging og støtte i prosessen, og vi ser frem til videre godt samarbeid med vår administrasjon fremover. Likeledes vil jeg takke våre kolleger i Høyre for et meget godt og konstruktivt samarbeid i forbindelse med valgteknisk arbeid i forkant av det konstituerende møtet.

Jeg vil på vegne av Karmøylista gratulere Jarle Nilsen med valget som ordfører i Karmøy kommune for perioden 2019-2023. Likeledes vil jeg gratulere Alf Magne Grindhaug med valget som varaordfører.

I tillegg vil jeg gratulere alle som er valgt til faste plasser og deres vararepresentanter til de ulike utvalg, råd, utsendinger m.v., som ble valgt på det konstituerende møtet.

På vegne av Karmøylista vil jeg rette en stor takk til våre innbyggere som har gitt vårt parti sin tillit ved å stemme på det programmet vi gikk til valg på, og som medførte at vi ved valget ble kommunens tredje største parti, og fikk inn 6 representanter i kommunestyret. Det er med stor ydmykhet at vårt parti går inn i neste kommunestyreperiode for å møte de forventningene våre velgere har til oss. Karmøylista er et ungt lokalparti, og det er bare 1 år og vel 5 måneder siden Karmøylista ble stiftet (17.mai 2018), så det er ikke fritt for at det er diverse sommerfugler her og der når en ser det krevende og alvorlige arbeidet som ligger foran oss for å løse de oppgaver vi har sagt til våre velgere at vi vil arbeide for samtidig som partiorganisasjonen skal utvikles videre.

Jeg er svært stolt over det mannskapet vi har fått om bord på Karmøylista, og med den gode innsikt og erfaring som våre representanter og vararepresentanter har, føler jeg meg trygg på at alle som en vil bidra godt til

beste for videre utvikling av vår kommune, slik at vi sammen i stadig større grad kan konstatere at Karmøy kommune vil at innbyggerne av kommunen skal lykkes.

Karmøylista vil i den kommende perioden føre en ansvarlig politikk, basert på det program vi er valgt inn på, og vi kommer til å fremstå som et krevende parti for å søke å oppnå de mål vi har satt oss i valgprogrammet.

Når det er sagt, så vil vi opptre konstruktivt og samarbeidsorientert i forhold til posisjonen og samarbeidsparter. Vi vil opptre saklig, skikkelig, faktabasert og ryddig, og ønsker å fremstå med integritet og en etisk fremferd som svarer opp mot kommunens etiske reglement og Karmøylistas eget etiske grunnlag.

Karmøylista vil bidra til at både enkle og vanskelige saker om mulig kan løses i fellesskap, der tillit og raushet vil være viktige stikkord, uten at integriteten opp mot det kontraktsforholdet vi har i forhold til våre velgere settes på prøve.

 

Helge Thorheim Gruppeleder Karmøylista