Killingtjørnkrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Ro dere ned, «Ja til ny hovedvei på Karmøy»

Skrevet av Hein Berdinesen, Gunvar Mikkelsen
26.03.2020 23:20

LESERINNLEGG: Forrige lørdag (21. mars) presenterte kommunestyrerepresentant Robin Hult (Ap) et forslag om å innføre rushtidsavgift mellom Bygnes og Norheim (Hult foreslår dette som privatperson, og ikke som representant for Ap). 

Hult har også skrevet «[…] at det i den senere tid er kommet noen skjær i sjøen vedrørende finansiering, er sant. Det håper vi kan løses ved å benytte eventuelt Haugalandspakke 2 til dette formålet». 

Hults løsning er altså at omkjøringsveien prioriteres i en eventuell Hauglandspakke 2, og at trafikkproblemene på Nord-Karmøy kan løses ved å «presse» folk ned i tunnelen. 

Dette er, synes vi, er merkelige prioriteringer. Vi så umiddelbart urimeligheten i forslaget, og skrev to innlegg til Haugesunds Avis (24. mars), der vi på ulike måter problematiserer forslaget fra Hult. 

I kjølvannet av innleggene har (blant andre) de som sitter i styret for «Ja til ny hovedvei på Karmøy» gått fullstendig amok i kommentarfeltene i ulike medier på Haugalandet. 

Vi tar en god diskusjon når som helst, og tar gladelig imot saklig kritikk, men det som kommer nå, grenser til det rabiate. 

Det tas i bruk hele spekteret av argumentative fallgruver: Trusselargumenter, følelsesargumenter, personargumenter, autoritetsargumenter og stråmannsargumenter. 

For eksempel lider vi av «vrangforestillinger», vi har «ingen rett til å mene», vi har «null faktaforståelse», trafikksikkerhet har visstnok «aldri stått i høysete» hos oss, vi er «den slags mennesker», har studert «tysk propaganda», og verre ting som ikke egner seg på trykk her. 

Ro dere ned nå, dette har gått altfor langt. Vi har alle familier, vis hensyn. 

Vi ber nå ledelsen og medlemmene i «Ja til ny hovedvei på Karmøy» om å slutte med slike usmakelige personangrep i full offentlighet, og om at de holder seg til saken framover. 

Vi kan for øvrig tilby organisasjonen «Ja til ny hovedvei på Karmøy» et kurs i retoriske virkemidler og argumentative fallgruver, om de vil det, med påfølgende workshops.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.