Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen godtar ikke at det lokale lensmannskontoret tappes for ressurser. Foto: Kent Olsen

Ressurssituasjonen i politiet skaper bekymring

Skrevet av Øystein Merkesvik
12.03.2019 17:56 - OPPDATERT 12.03.2019 18:56

Fra 1. januar 2016 ble den såkalte nærpolitireformen iverksatt med hovedmål om å effektivisere politistyrken rundt om i landet. For Karmøy lensmannskontor førte omstillingen til at fem stillinger og de involverte medarbeidernes oppgaver ble ble flyttet, og at det geografiske området ble utvidet til også å dekke fastlandssiden av kommunen.

Lensmann i Karmøy, Frode Klausen forteller at de allerede i prosessen med reformen sendte bekymringsmelding om den nye organiseringen.

– Dette er noe vi så konturene av da vi holdt på med reformarbeidet og fikk de første utkastene til bemanningen som var forslått. Vi spilte inn dette tidlig som en bekymring, sier Klausen som senere fikk tilbake én av de fem stillingene som ble fjernet.

Han tror ikke innbyggerne i Karmøy har merket stort til endringene i politiets organisering,

– Vi har patruljer ute når vi skal ha det, og etterforsker så godt vi klarer i det tempoet vi klarer. Vi driver med forebygging og etterretning og har fylt opp kravene som er stilt til oss i forhold til reformen, sier han.

: Lensmann i Karmøy, Frode Klausen mistet fem medarbeidere da reformen ble gjennomført.

Mindre handlingsrom

Lensmannen vedgår samtidig at det merkes på kontoret i Kopervik at det har blitt færre ansatte som skal ta seg av oppdragsmengden.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde hatt et par hoder til her inne for å kunne gjøre enda mer av det vi ønsker å gjøre. Vi har mange resultatkrav, og vi blir målt på det aller meste vi driver med. Skal vi nå resultatene er ressurser helt klart et tema.

– Hvordan merker dere dette?

– Vi merker at det er en endring fra tiden før og nå. Det er litt strammere og mindre handlingsrom til å styre driften, sier Klausen.

Bekymret

Blant dem som har fanget opp dette er ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen. Både han og kommunens SLT-koordinator har tett kontakt med lensmannskontoret og samarbeider blant annet for å følge opp de lokale ungdomsmiljøene. Ordføreren liker dårlig at antallet ansatte ved det lokale lensmannskontoret er blitt betydelig mindre i løpet av de siste årene.

– Når vi ser at antall polititjenestekvinner- og menn er lavere nå enn det var tidligere, synes vi ikke at det er greit på noen som helst måte. Vi er opptatt av at folk skal føle seg trygge. Det skal være trygt i hjemmet, nærmiljøet og samfunnet. Da er det viktig at vi ikke bare hører om, men også i større grad ser folk i politiuniform. At vi ser at politiet er tilstede der folk flest er, sier Nilsen.

Møter politimesteren

Han har tatt initiativ til et møte med politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik for å belyse situasjonen. De to skal ha samtaler på lensmannskontoret i Kopervik i midten av denne måneden.

– Da er dette et tema som jeg har sendt inn og bedt om å få et møte for å diskutere, sier Nilsen.

Ingen løfter

Politimesteren bekrefter ovenfor Karmøynytt at han kommer til Karmøy for å lytte til ordførerens bekymringer.

– Jeg setter pris på samarbeidet med kommunene, og på invitasjonen fra ordfører Jarle Nilsen, sier Hans Vik.

Han vil ikke forskuttere noen løfter om flere politifolk til Karmøy i denne omgang.

– Ressursfordelingen i hele politidistriktet er noe vi ser kontinuerlig på. Ressurssituasjonen får vi ikke gjort så mye med, og derfor må vi hele tiden se på hvordan vi kan utvikle oss som distrikt. Her står både publikum og ansatte i fokus. For eksempel må vi se på om det er systemer eller arbeidsprosesser som kan justeres slik at ansatte og ledere kan bruke tiden og kunnskapen sin på de riktige tingene. Vi må alle arbeide med kontinuerlig forbedring. Tilsvarende må vi se på hvordan vi i større grad kan møte innbyggernes forventninger til oss, uten at det betyr at vi skal springe fortere enn i dag, sier han.

– Styrket

Vik mener grepene som er gjort i reformen har medført en bedre kvalitet på polititjenestene som blir utført i Karmøy. han viser blant annet til politikontakt som jobber med forebyggende arbeid lokalt og et etteretningsavsnitt som skal innhente kunnskap som styrker den forebyggende tjenesten i Karmøy.

– Når det gjelder konsekvenser for det lokale politiarbeidet vil jeg si at det skal være styrket med nye arbeidsprosesser og ny metodikk etter reformen, sier han.

Les alt om:

Karmoynytt