Ingve Torgersen og Leif Egil Kristiansen hos Skude Mur rehabiliterer mange piper på Haugalandet.

Tenk brannsikkerhet –⁠ tenk skorsteinsrehabilitering


Blant «verstingene» av brannårsaker finner man gamle teglsteinspiper som ofte er tæret av tidens tann. Mange huseiere opplever derfor at feieren eller branntilsynet etter inspeksjon pålegger eieren å utbedre pipa - ikke minst her på Haugalandet hvor teglsteinspiper av eldre dato er sterkt utbredt. Ofte kan også ovns- og peisinstallatører fortelle om pipen er funksjonell eller ei.

Løsningen er å rehabilitere pipa. Det er en oppgave som må utføres av kvalifiserte fagfolk og krever at firmaet innehar godkjenning for å utføre denne type oppgaver.

Pipeløpet utstyres med nye stålrør.

Setter inn nye rør

Den vanligste måten å rehabilitere pipa på er å sette inn et nytt innerrør i skorsteinen. Disse kommer i tre varianter: Keramikkrør, sementbaserte rør og stålrør. Alle tre typene er testet og godkjent under samme vilkår. I de fleste tilfeller kan skorsteinens ytre beholdes og for huseier vil det da ikke være synlig at skorsteinen har fått nytt innerrør.

Åpner for å kle inn pipa

Piperehabilitering innebærer også at man endrer oppstillingsvilkår for pipa. Med det menes at man etter rehabilitering av pipeløpet har lov til å kle inn to sider på skorsteinen med brennbart materiale – det være seg panel, gips eller lignende. Uten en piperehabilitering vil det ikke være anledning til å kle inn gamle mursteinspiper. Ofte utløser dette behovet for nye innerrør i pipa.

Sterk økning i behovet

Kjetil Jespersen er prosjektleder ildsted i Skude Mur AS. Han ser en sterk økning i antall piperehabiliteringsjobber de siste årene.

-Her på Haugalandet er det mange dårlige piper av eldre dato. De har over tid blitt gjenstand for stor slitasje og i et miljø og klima som vårt har spesielt fugene i en pipe begrenset levetid. Vi rehabiliterer derfor stadig flere piper rundt omkring i distriktet for at de skal kunne brukes som tiltenkt, forteller Jespersen.

Skjeve pipeløp er ikke uvanlig.

-Gamle piper er ofte konstruert i forhold til plassering i hovedetasjen og så har man måttet legge den på skrå oppe på loftet for at den skal treffe rett i mønet. Det gjør rehabiliteringsjobben litt mer krevende, men det finnes gode tekniske løsninger i form av fleksible stålrør til bruk ved slike utfordringer, sier Jespersen.

Medfører lite støv

For huseier medfører en rehabiliteringsjobb av pipa forholdsvis lite støv i huset mens arbeidet pågår. Arbeidet utføres innvendig i pipeløpet og alt blir tilbakeført til sin opprinnelige stand. Kjetil Jespersen forklarer at overflatene beholdes og behandles nøye slik at pipeløpet og skorsteinen ved ferdigstillelse derfor blir seende ut slik den alltid har gjort.

Fasaden settes siden tilbake i original stand.

-Å rehabilitere en pipe tar gjerne én dag. Jobben gjøres både raskt og uten synlige endringer på det som har vært der tidligere, forklarer prosjektlederen for ildsted i Skude Mur.

God dialog mellom feiervesen og huseier

Når feiervesenet har vært på inspeksjon holder det som oftest å be huseier om å utbedre pipa. Direkte fyringsforbud ilegger den kontrollerende myndigheten relativt sjelden. Seksjonsleder Bjørn Sørvaag ved feiervesenet i Karmøy Kommune forklarer at de fleste huseiere er lydhøre i møte med brannvernkontrollørenes formaninger.

-Når det kommer til spørsmål om brannvernsikkerhet er de fleste innstilt på å utbedre feil og mangler som vi påpeker ved inspeksjonene. Når vi anbefaler rehabilitering av pipa opplever vi at dialogen og responsen er så god at det kun unntaksvis er nødvendig å ilegge fyringsforbud, sier han.

Sørvaag viser til lokalhistorien når han i dag skal forklare behovet for å rehabilitere piper på Haugalandet.

-Mange av husene og pipene ble oppført på et tidspunkt hvor det ofte ikke var krav til hvordan en pipe skulle bygges. Bare her på Karmøy var det store variasjoner i krav avhengig av hvilken av de gamle kommunene man bodde i før sammenslåingen til en storkommune. Enkelte steder kunne man sette opp skorsteiner uten å måtte forholde seg til noen form for regler. Løsningene ble ofte improviserte. Dette er av de ting som gjør behovet for rehabilitering av gamle piper så stort i dag.

Forenklet byggesak

Å rehabilitere pipa er søknadspliktig. Det innebærer at man må sende en forenklet byggesak til kommunen før man setter i gang.

Les mer om skorsteinsrehabilitering hos Skude Mur.