Teater om landssvik og mørke familiehemmeligheter


Hele sitt voksne liv har Astrid båret på en hemmelighet. Plutselig en dag står sønnen i stuen hennes. Han vet og han vil ha svar. Sønnens konfrontasjon gjør at virkeligheten begynner å gå i oppløsning for Astrid. Nåtid og fortid glir over i hverandre. Plutselig er det ikke bare sønnen som er i rommet sammen med henne, det er noen andre der også.

I oppgjøret mellom mor og sønn avdekkes en oppvekst preget av fravær og en dysfunksjonell relasjon mellom de to. I forsøk på å skåne sine nærmeste, har Astrid ved å legge lokk på sin fortid tvert imot skadet sin familie.

Frontsøstrene

Ved 2. verdenskrigs slutt var 450 norske frontsøstre i arbeid for Tysk Røde Kors. I det norske landssvikoppgjøret ble mange av frontsøstrene dømt for sin tjeneste på tysk side, til protester fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Røde Kors pekte på at folkeretten gir dem rett og plikt til å yte humanitær bistand til alle parter i en krig, og at forhindring av Røde Kors' humanitære arbeid samt forfølgelse av Røde Kors-personell er en krigsforbrytelse. Høyesterett uttalte at ”den ting å gjøre tjeneste for fienden like bak fronten er et meget alvorlig forhold”. Retten sammenlignet dette med å være frontkjemper og den strengeste straffen for å ha vært frontsøster var på tre års tvangsarbeid, riktignok i kombinasjon med andre alvorlige forhold. Videre måtte de dømte tilbakebetale den lønnen de hadde fått.

Oppfølger til "Rabinowitz"

Det er dramatiker Marius Leknes Snekkevåg som står for sceneteksten. Han har tidligere skrevet flere manus for Scenekraft, blant annet «Rabinowitz» (2011). «Sviker - historien om en frontsøster» er oppfølgeren til stykket om Haugesunds suksessfulle klesforhandler som ble deportert og drept fordi han var jøde i 1942. I det nye stykket ser vi historien med perspektivet til en kvinne som var på den andre siden i den samme krigen.

Nina Sele spiller Astrid og sier dette er den største skuespillerutfordringen hun hittil har hatt i sin karriere.

- Å spille Astrid er noe av det mest givende og krevende jeg har opplevd som skuespiller. Hun er et svært sammensatt menneske og bærer på mye uforløst smerte. Traumer fra krigsårene, blandet med behandlingen tilbake i Norge, og ikke minst er hun preget av å holde fortiden skjult for sine nærmeste. Noe som gir seg utslag i en slags paranoia. Jeg har aldri måttet grave så mye i meg selv med en rolle tidligere, sier Sele.

SVIKER: Premiere i festiviteten 12. April.

Ola Magnus Gjermshus spiller sønnen. Han medvirket i Jesus Christ Superstar ved Haugesund Teater høsten 2017. Scenekrafts daglige leder Elsa Aanensen som har regi på forestillingen, berømmer de to skuespillerne:

-Det har virkelig vært en inspirerende prøveperiode. Nina og Ola Magnus er hardtarbeidende og har gitt alt i prosessen. Resten av teamet har det også vært en glede å samarbeide med. Jeg mener vi sammen har skapt en interessant og tankevekkende forestilling som sier noe om valgene vi som mennesker tar, og konsekvensene av disse, sier Aanensen.

Aanensen avslutter med at hun er svært takknemlig for samarbeidet med Haugesund Teater som har løftet prosjektet frem, som det siste av flere samarbeidsprosjekter.

«Sviker - historien om en frontsøster» spilles på Festiviteten 12-22. april.