Illustrasjonsbilde.

Rekordhøy gjennomføring i de videregående skolene

UTDANNING: Koronapandemien har satt sitt preg på dette året, og førte til at siste del av skoleåret 2019/2020 ble veldig annerledes enn normalt. Likevel viser kvalitetsmeldingen 2019/2020 at gjennomføringen i de videregående skolene i Rogaland er rekordhøye dette skoleåret. Det melder Rogaland Fylkeskommune på sine nettsider. 

– Alle, både elever og lærere, fortjener honnør og takk for måten de møtte den nye hverdagen med omstillingsevne, nye undervisningsmetoder og oppfinnsomhet. Bak resultatene i Kvalitetsmeldingen 2020 ligger det mye og godt arbeid, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring. 

Kvalitetsmeldingen 2019/2020 er Rogaland fylkeskommunes svar på opplæringslovens krav om å legge fram en årlig tilstandsrapport. Meldingen er en beskrivelse av mangfoldet og kvaliteten i videregående opplæring i fylket. Den viser også hvordan en skal utvikle den videregående opplæringen videre. 

Resultater fra meldingen for 2019/2020 viser blant annet: 

  • Rekordhøy gjennomføring skoleåret 2019/2020. 88,4% fullførte og bestod.
  • Økningen gjelder alle fylker, og avlysningen av eksamen kan være en årsak.
  • 80,6 prosent har fullført og bestått med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem/seks år.
  • 5 400 har læreplass og det ble avlagt 3 685 fag- og svenneprøver i 2019
  • Mobbetallene går ned.