Rekalkulerer gjennvinningsanlegg

Skrevet av appexdev
05.08.2011 09:49 - OPPDATERT 05.08.2011 11:49

 

Kostnadene for å bygge et slikt anlegg endrer seg hele tiden. Det gjøres derfor nye kalkyler slik at en har oppdaterte tall før en går videre i prosessen, sier kommunikasjonssjef ved Hydro Karmøy, Svein Erik Wiksnes.  Han sier at en ny kalkyle skal være klar i løpet av august.
 
Wiksnes sier at det ofte gjøres slike rekalkuleringer, og at det gjøres for å ha et best mulig grunnlag i neste beslutningsnivå.
 
En investeringsprosess i denne størrelsesorden består av 5 nivåer. Gjenvinningsanlegget har passert nivå 3, der det er bestemt at investeringen skal skje på Karmøy og at teknologien er valgt. Beslutningsnivå 4 er planlagt i september, men det er usikkert om vi rekker det som følge av rekalkuleringen, sier Wiksnes.
 
Når saken har passert nivå 4 sender vi ut bestilling på byggingen, men den kan reverseres på nivå 5 dersom helt spesielle ting skulle dukke opp, sier han.
 
Gjenvinningsanlegget er planlagt bygget i det sørlige området av den gamle Søderberghallen, men en evt annen plassering på Hydro sitt område vurderes også fortløpende.
 
Vi prøver å finne den plasseringen som er mest hensiktsmessig ut fra en totalvurdering, sier Wiksnes.