Regn med koronaforsinkelser

Skrevet av Morten Abrahamsen / NTB
09.06.2020 09:16

Koronaepidemien skaper store problemer for nybilleveringene i Norge. Både fabrikker og logistikk-kjeder er hardt rammet, og kundene kan forvente store forsinkelser.

Marius Tegneby, informasjonssjef hos den norske BMW-importøren, forteller at det er flere faktorer som gjør at det oppstår forsinkelser. Fabrikkene ble stengt ned i flere uker, og etter at de åpnet igjen, er det med færre skift enn før koronaepidemien på grunn av smitteverntiltak. Dette er ikke en situasjon som er unik for BMW, den gjelder for så å si alle verdens bilprodusenter.

– Dette påvirker leveringstiden. Ikke bare i Norge, men globalt. Vi har foreløpig ikke en endelig oversikt over fullstendig leveringstid på alle nye bestilte biler og hvordan dette påvirkes fremover.

Og det er ikke bare på selve produksjonsanleggene farten er lavere enn normalt.

– En ting er produksjon, men hele logistikk-kjeden er jo også annerledes, med tanke på at en rekke skip er tatt ut av tjeneste fra sine rederier og så videre.

PRODUKSJONSSTANS: Stengte fabrikker påvirket produksjonen av biler som skulle til Norge, sier kommunikasjonssjef i Tesla, Even Sandvold Roland. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Kraftig fall
Transporten fra bilfabrikkene i Tyskland går i stor grad gjennom Bremerhaven, hvor det er kapasitetsproblemer.

– Det seiles, etter hva jeg forstår, kun med fulle skip.

Noe som betyr at båtene ofte blir liggende lengre ved havna, mens de venter på å bli helt fylt opp med biler.

– For biler som kommer fra USA, vil dette igjen påvirkes av kapasiteten på logistikken over Atlanterhavet, sier Tegneby.

I april og mai i år ble det levert ut 15.423 nye personbiler i Norge, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, mens tallene for samme periode i 2019 var 24.372.

Selv om det kan være frustrerende for kunden, sier Tegneby at de opplever stor forståelse for at det er vanskelig å være helt konkrete på leveringsdatoer.

– Vi både håper og tror at vi over de neste ukene vil ha en bedre oversikt og dermed også kan være mer konkrete. For kunder som har utgående leasingkontrakter og venter på ny bil, jobbes det selvsagt med å få til gode overganger her.

ÅPNET IGJEN: Svært mange bilfabrikker stengte i mars. Mot slutten av april og begynnelsen av mai kom de fleste i gang igjen. Her fra Volkswagens anlegg i Wolfsburg. Foto: Swen Pfoertner / REUTERS

Korket seg til
For Tesla kan man se på leveringstallene for de siste månedene at koronastengte fabrikker har korket det til for leveringene. I mai ble det, ifølge statistikken til Opplysningsrådet for Veitrafikken, registrert 31 nye Tesla i Norge. For samme måned i fjor var tallet 1010.

Hos Tesla er det slik at bilene produseres syklisk for hjemmemarkedet, Asia og Europa.

– Utfordringen er at fabrikken ble stengt da bilene til Europa og Norge skulle produseres. Nå er fabrikken tilbake i drift igjen, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef hos den norske Tesla-importøren.

Vanlig leveringstid på en ny Tesla er to til tre måneder, men noen av kundene som i år bestilte ny bil i mars, vil nok ikke rekke å få den til sommerferien.

– Vi estimerer levering av nye ordre i august, men det er fortsatt en usikkerhet som gjør at vi er forsiktige med å gi absolutte løfter til den enkelte. Det er avhengig av hva slags miks av modeller vi får.

FOR HALV MASKIN: BMWs fabrikk i Spartanburg, South Carolina, startet opp igjen 4. mai. Men bare med halv kapasitet, blant annet på grunn av mangel på deler. Foto: Reuters

Ytre omstendigheter
Roland sier bestillinger med uvanlige farger eller utstyrskombinasjoner kan komme senere enn biler som er mer standardiserte. Han understreker samtidig at kundene som har ventet lengst, skal prioriteres.

– Vi kommer med konkret informasjon til den enkelte når vi er sikre på at kundens bil er på vei. Ved en bestilling i dag vil leveringen gå som normalt for alle modellene.

I og med at det er ytre omstendigheter som gjør at bilprodusentene har hatt leveringsproblemer, må kundene akseptere en viss forsinkelse, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Hovedregelen er at de kan gi forhandleren en rimelig tilleggsfrist for å levere bilen. Og dersom forhandleren ikke kan levere innen en rimelig tilleggsfrist, har kunden rett til å heve kjøpet. Så hvis forsinkelsen blir for lang, kan du ha rett til å heve kjøpet.

PRODUKSJONSSTART: Tesla åpnet opp sin fabrikk i Freemont, California, 11. mai. For øvrig mot de lokale smittervernsrestriksjonene som da gjaldt i området. Foto: Stephen Lam / Reuters

Lurt med dialog
Hva som er en «rimelig tilleggsfrist» er ifølge Sødal vanskelig å definere.

– Det vil være en konkret vurdering i hver enkelt sak. Særlig nå, med utfordringer i forbindelse med korona, må man antakeligvis regne med å smøre seg med tålmodighet. Blir det veldig lang forsinkelse og flere måneders venting, vil du i større grad kunne få rett til å heve kjøpet.

Sødal sier hovedregelen er at kunden kan kreve erstatning for utgifter som han eller hun har på grunn av forsinkelsen.

– I alle fall så lenge forsinkelsen ikke skyldes en hindring som forhandleren ikke har kontroll over. Utgifter du kan kreve erstattet, er typisk utgifter til erstatningsbil i venteperioden. Det kan være lurt å gå i dialog med selgeren. Dersom det ligger an til å bli en lang forsinkelse, kan både du og forhandleren være tjent med at kjøpet blir opprettholdt mot at du får lånebil eller dekket utgifter til erstatningsbil mens du venter på ny bil.

FORSTÅELSE: Marius Tegneby hos den norske BMW-importøren sier de møter forståelse for forsinkelsene hos sine kunder . FOTO: Hanne Hattrem /