Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) opplyser at forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett under koronasituasjonen nå er fastsatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Reglene for kompensasjon for kultur, frivillighet og idrett er klare

Skrevet av NTB
17.07.2020 09:36

Forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare, opplyser Kulturdepartementet.

– Vi har nå fastsatt forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett under koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Regelverket er godkjent av ESA.

Ordningen for frivillighet og idrett dekker nå flere inntektstap sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra, opplyser Kulturdepartementet. Medlemsinntekter, pengeavtaler og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke.

Ordningen for kultursektoren dekker tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning av arrangementer. Den inkluderer nå også underleverandører til kulturarrangementer.

Ordningene gjelder for arrangementer fram til 31. august. Fra nå kan det også søkes om kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg fra myndighetene.

– Ingen ordning vil eller skal kompensere alle tap som følge av situasjonen, men jeg mener vi har fått til gode ordninger som gjør at både kultursektoren, frivilligheten og idretten står bedre rustet til å ta opp igjen sin aktivitet nå som samfunnet etter hvert åpnes, sier kultur- og likestillingsministeren.

Søknadsfrist for begge ordningene blir 15. september.