Foto: Henrik Nordhus.
Leserinnlegg:

Regjeringens nye valgløfte: Kysten må klare seg selv


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Av: Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson (H)

Regjeringen som skulle være til for distriktene, viser nå sitt sanne ansikt. Valgkampen var et spill for galleriet.

Prisvekst og skyhøye drivstoffpriser går hardt utover Redningsselskapets beredskapsevne. De mangler nå 16 millioner kroner for å kunne opprettholde dagens beredskapsnivå. Regjeringen ved justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, har nektet å hjelpe Redningsselskapet - både i revidert nasjonalbudsjett 2022 og i sitt forslag til statsbudsjettet for 2023. Det får alarmklokkene til å ringe hos Redningsselskapet (RS), Høyre og i samfunnene langs kysten.

Uten økning i bevilgningen vil RS måtte redusere aktivitetsnivået betydelig. Dette innebærer vesentlig nedgang i øving, trening og patruljering. Det vil også gå utover rekruttering og deltagelse på samøvelser med andre beredskapsressurser og utdanning av mannskaper både faste og frivillige, og føre til en svekking av beredskapsevnen. RS risikerer å måtte periodevis prioritere bort tilstedeværelse i deler av landet, fordi pengene ikke strekker til.

Redningsselskapet har et kritisk behov for å utdanne nye mannskaper og uten økte bevilgninger vil de ikke være i stand til å gjennomføre viktige grunnutdanninger neste år. Dette vil ytterligere svekke en allerede sårbar bemanningssituasjon ombord skøytene.

Jeg har selv vokst opp langs kysten i Haugesund. Jeg vet hvor mye Redningsselskapet betyr for oss som bor og lever ved havet. Personlig har jeg flere venner og bekjente som har blitt hentet og reddet av Redningsselskapet. Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd uten dem. 

Og her har du kjernen i Redningsselskapets livsviktige arbeid: Redningsskøytene drar ut når andre går inn. I over 100 år har de ikke latt seg stoppe av norske naturkrefter. Det er synd at de nå blir stoppet av Emilie Enger Mehl og Støre-regjeringen.

Høyre har i mange år vist at vi er Redningsselskapets beste venn. Det er vi stolte av, og det skal vi fortsette med.

Derfor foreslår vi i vårt alternative statsbudsjett for 2023 å bevilge 20 millioner kroner til Redningsselskapet. 16 millioner som en bunnplanke for å kunne opprettholde dagens beredskapsnivå. I tillegg ønsker vi å gi ytterligere 4 millioner kroner til å gjennomføre grunnutdanninger av nye mannskaper, trene og patruljere.

Vi har forståelse for at også staten må prioritere i en presset situasjon. Men det er fullstendig uforståelig at man da ikke prioriterer livreddende arbeid i distriktene.

Regjeringen som skulle være til for distriktene, viser nå sitt sanne ansikt. Valgkampen var et spill for galleriet. Nå har de i to omganger nedprioritert Redningsselskapets livreddende arbeid langs kysten. Det er svært alvorlig.

At Høyre igjen velger å prioritere Redningsselskapet i våre budsjetter, viser at vår støtte er og har vært forpliktende. Vi anser deres innsats som en helt sentral del av norsk beredskap. Det er direkte trist å se at regjeringen ikke ser verdien av jobben de gjør.

Nå er ballen hos deg, Emilie Enger Mehl. Vil du erkjenne at du gjorde en tabbe, og forplikte deg til å gi Redningsselskapet støtten de trenger for å kunne fortsette å levere trygghet langs kysten?