-Regjeringen mangler politisk vilje

Skrevet av Jarl Vidar Meling
24.08.2011 12:31 - OPPDATERT 24.08.2011 14:31

Solvik-Olsen besøker i dag Haugaland Kraft, hvor han vil gjøre rede for Fremskrittspartiets løsning for å sikre videre utbygging på Karmøy. Han mener regjeringen sålangt har spilt falitt. -Dette handler om arbeidsplasser og regionsbygging. Kompensasjonsordningen som vi foreslår vil sikre Hydro konkuransedyktige betingelser med tanke på krafttilgang, sier Solvik Olsen. Hydro Aluminium Karmøy har i en årrekket blitt gradvis bygget ned. Argumentene har vært mange, men samtlige har tatt for seg manglende tilgang på strøm til konkuransedyktige priser. Kompensasjonsordningen går i enkle trekk ut på å kompensere Hydro Aluminium for CO2-kostnaden i strømprisen som følge av norsk-europeisk klimapolitikken, sier Solvik Olsen. -Dagens ordning gjør at Hydro må betale for CO2-utslipp selv om de bare bruker norsk vannkraft. Land utenfor Europa slipper denne kostbaden. Dette er svært urimelig. Dette handler først og fremst om vi ønsker å bygge opp norsk industri eller om vi vil rive den ned. Foreløpig kan det se ut som om regjeringen mangler vilje til det første, sier Solvik-Olsen.