Magnar Jordåen (V).

Reagerer på bruk av trafikksikkerhetsmidler for å utvide kai

Skrevet av Kent Olsen
27.08.2018 16:04 - OPPDATERT 27.08.2018 18:04

POLITIKK: Magnar Jordåen (V) reagerer sterkt på at 2,5 millioner med trafikksikkerhetsmidler skal brukes for å utvide kaien i Kveitevika på Torvastad.

– Det skulle vi hatt bruk for til å trygge hverdagen til våre innbyggere, sa Jordåen i formannskapet mandag ettermiddag.

Aase Simonsen (H) støttet Jordåen og spurte «hvorfor i all verden har vi valgt å bruke trafikksikkerhetsmidler til dette?», og argumenterte for at det burde vært ventet med til neste budsjettarbeid.

At det er kort frist før kaien skal være klar stilte hun også spørsmål ved, spesielt med tanke på at saken ikke er avklart med grunneierne.

Ørjan Røed svarte på vegne av administrasjonen at kai også er trafikksikkerhet.

– Når det kommer en større båt så må den ha en trygg kai å legge til. Det var ikke andre plasser å ta fra med budsjettet vi sitter med i dag og en må ta der en har mulighet til å finne penger, svarte Røed.

– Med hensyn til de elevene som bor på Feøy så er det om å få kaien på plass så fort som mulig. Om vi klarer det, vet vi ikke. Om dette er gjort i siste liten, ja, men det er der vi er, fortsatte Røed.

Aase Simonsen (H).

– En samferdselsoppgave

Simonsen syntes det er litt langt å ta i med å kalle en ny kai for trafikksikkerhet, og foreslo å belaste et disposisjonsfond.

Da svarte ordfører Jarle Nilsen at formannskapets disposisjonsfond ikke er tilgjengelig.

– Jeg ser det som statssjefen sier at vi er i siste liten, men vi har ansvar for de som bor på Feøy, og som skal til og fra skole. Jeg er ikke så fremmed for at vi skal bruke trafikksikkerhetsmidler. De har ikke fast vei eller broforbindelse til Karmøy. Det er veien deres, så det er naturlig i dette tilfellet å bruke trafikksikkerhetsmidler, sa Nilsen.

Robin Hult (AP) sa at det er fornuftig å bruke penger på dette, og påpekte at det er en samferdselsoppgave.

Leif Malvin Knutsen (Kr) tok så ordet og støttet innstillingen fra administrasjonen.

– Dersom vi synes disse midlene blir feil å bruke til kai, så har vi den muligheten til å bevilge desto mer i trafikksikkerhetsmidler til neste år. Da lager vi ikke noe krøll i det ene eller det andre. Da blir det en budsjettsak, sa Knutsen.

Simonsen forslo da å legge til forslaget at det skal søkes om at midlene tilbakeføres i 2019.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les alt om:

Politikk Karmoynytt