Punger ut for millionsprekk

Skrevet av Øystein Merkesvik
22.04.2019 10:42 - OPPDATERT 22.04.2019 12:42

AVALDSNES: Rehabiliteringen av Avaldsnes kirke har vist seg å bli langt mer kostbar enn forventet. i følge saksdokumentene som er lagt ut i forkant av kommende formannskapsmøte i Karmøy kommune, er kostnadssprekken på 20 prosent, noe som tilsvarer 5,2 millioner kroner, eksklusive moms.

Beklager

Rådmannen i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen ber derfor formannskapet i kommunen om å gå inn for å dekke inn beløpet slik at arbeidet med kirka kan fullføres i henhold til planen.

– Rådmannen finner det beklagelig at det kreves ytterligere midler for å fullføre planlagt rehabilitering av middelalderkirken. Samtidig vil det være fornuftig å fullføre prosjektet i sin helhet når en først er i gang. Å utsette siste del av prosjektet til en senere anledning vil samlet sett gi en høyere kostnad, skriver hun i en kommentar til saken.

Råteskader

Årsaken til million-overskridelsene skal blant annet skyldes at blyinnfattet glass som er under rehabilitering er i langt dårligere forfatning enn forutsatt. I tillegg skal det være snakk om råteskader og større mengder takskifer som må byttes ut.

Kostnaden med renoveringen var på forhånd estimert til 30,5 millioner kroner og innebar blant annet muring, kalking og tømmerarbeid på bygningsmassen.

 

Les mer om:

Karmoynytt