Psykologforeningen melder at deres medlemmer må skrive ut syke pasienter for å få plass til nye. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Psykologforeningen mener pasienter skrives ut for tidlig

En ordning for psykisk helsevern fra 2019 skulle gi kortere ventetid. Men pasienter skrives ut for tidlig for å gjøre plass til nye, ifølge Psykologforeningen.


– Medlemmene våre melder om et press på utskrivninger for å få plass til nye, sier visepresident i Psykologforeningen, Rune Frøyland til VG.

I 2019 ble en ny ordning, pakkeforløp i psykisk helsevern, innført. Den skal blant annet forkorte ventetiden og gjøre behandlingen bedre, men ressursmangel fører til at pasientene ikke får virksom behandling, ifølge foretakstillitsvalgt Birgit Aanderaa i Psykologforeningen.

Aanderaa har forhørt seg med spesialister ved ulike DPS-er i Oslo, som har sendt tilbakemeldinger hun kan gi til VG. Alle peker på at pasienter skrives for tidlig ut for å få plass til nye.

Medlemmene melder om krav om inntak av en eller to nye pasienter per uke.

Foreningen mener det ikke har fulgt med ressurser for å nå de politiske målene. Det stemmer ikke, ifølge Helsedepartementet.

– Tvert imot har regjeringen hvert år styrket sykehusbudsjettene. I 2021 er bevilgningene økt med 6,6 milliarder kroner, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H).

200 millioner er satt av til en midlertidig ordning som skal stimulere sykehusene til forbedringstiltak som reduserer ventetider.