Positive signaler om Borgøy-skyssen

Skrevet av Terje Emil Johannessen
08.04.2016 13:15 - OPPDATERT 08.04.2016 15:15

TYSVÆR: Trond Nerdal mener at fylkesutvalget i neste uke bør vedta en årlig støtte på 300 000 kr. over tre år til Tysvær kommune, med mulig forlengelse av perioden for støtte. Midlene tilføres ved å øke tilskuddsrammen til Kolumbus fra og med 2016 av.

Dette er en sak som har versert fram og tilbake de siste årene. Fra 2010 av hadde kommunen i samarbeid med Kolumbus en avtale med Haugaland Skyssbåt AS om å betjene sambandet. Grunnlaget for medvirkning fra Kolumbus falt bort før høsten 2014, da elevene med rett til fri skoleskyss hadde flyttet på hybel til Haugesund.

Har inngått avtale

Tysvær kommune søkte dette året om årlig driftsstøtte til sambandet. Kostnadene for båtsambandet var tunge å bære for kommunen. Fylkestinget drøftet saken under budsjettbehandlingen for 2015, og bevilget den gang et engangsbeløp på 200 000 kr. i driftsstøtte til kommunen. Tysvær fulgte saken opp i 2015 ved å be om fornyet driftsstøtte i budsjettet for 2016, noe som ikke ble behandlet i fylkestinget. Kommunen lyste likevel ut oppdraget for båtskyss, fikk inn tilbud og har inngått avtale med Erik Eikje om å utføre båttransport til og fra Borgøy for ett år om gangen, med mulig forlengelse i inntil seks år.

Ingen forpliktelse

Fylkesrådmann Nerdal mener at fylkeskommunen ikke har noen forpliktelse til å bidra til finansiering av skyssordningen Borgøy – Steinsvik. Det er ikke definert noe minstestandard for rutetilbudet i fylket.

– Samtidig ønsker fylkesrådmannen å bidra til en positiv utvikling med hensyn til bosetting og næringsutvikling i de ulike delene av fylket. Skyssordningen Borgøy – Steinsvik gir muligheter til arbeidsreiser og til å få dekket nødvendige behov til livsopphold, trivsel med med mer. En ser videre at driftstøtten til skyssordningen kan være vanskelig å bære i sin helhet for Tysvær kommune, skriver han og kommer med det forslaget som vi omtaler innledningsvis.

Saken kommer til behandling i fylkesutvalget 19. april og i fylkestinget 26. april