Positiv utvikling for arbeidsmarkedet i Rogaland

Skrevet av Ole Johannes Ferkingstad
04.08.2019 12:37 - OPPDATERT 04.08.2019 12:42

417 færre personer er arbeidsledige, opplyser NAV Rogaland.

NÆRING: I en pressemelding fra NAV Rogaland for juli-måned kommer det fram at den positive utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen ser ut til å fortsette. 

– Justerer vi for sesongvariasjoner holder arbeidsledigheten seg stabil i juli. Arbeidsledigheten øker vanligvis å sommeren. Da fordi flere normalt er ferdig på studier, prosjekt eller kontraktperioder denne tiden hvert år, noe som ofte fører til at flere registrerer seg som arbeidssøker, forteller Egil Tengs, fungerende direktør i NAV Rogaland, i pressemeldingen. 

I Rogaland er delen helt uten arbeid 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er på nivå med gjennomsnittet for Norge, også sammenliknet med samme periode i fjor er det en nedgang på 18 prosent.

6 135 arbeidssøkere var heilt uten arbeid i juli, og 823 arbeidssøkere var deltakere i arbeidsrettet tiltak. Summen av helt arbeidsløse og personer på arbeidsrettet tiltak gir en bruttoarbeidsledighet** på 6 958 personer, tilsvarende 2,7 prosent av arbeidsstyrken.  

Det er Haugesund som topper listen i antall arbeidsledige Nord-Rogaland med sine 2,4 prosent. 

– Dette er det samme som fylkessnittet. Etter kommer Karmøy og Tysvær  med 1,9 prosent helt ledige og Vindafjord som har 1,8 prosent helt ledige. Suldal har nå 1,3 prosent  helt ledige, og har byttet plass med Sauda som denne gangen ligger nederst med 1,1 prosent helt ledige arbeidssøkere. Bokn og Utsira har begge så få ledige at tallet ikke oppgis, opplyser leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen. 

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak,  ser da slik ut:

Haugesund: 2,7% bruttoledighet

Rogaland: 2,7% bruttoledighet

Vindafjord: 2,2% bruttoledighet

Karmøy: 2,1% bruttoledighet

Tysvær: 2,1 % bruttoledighet

Suldal, Sauda, Utsira og Bokn: (Bruttotall oppgis ikke – pga.lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 417 færre personer ledige - sammenlignet med juni i  2018.