Odd Mangor Einarsen (AP) . Foto: Paul André Sommerfeldt.

«Politikk er å løfte andre»

Skrevet av Odd Mangor Einarsen
29.08.2019 10:34

MENINGER: Av og til blir jeg spurt hvilke saker jeg er opptatt av som folkevalgt. Da er det lett å ty til en dagsaktuell sak, og snakke litt rundt den. Joda, nå om dagen handler det mye om bompenger, bilkøer og omkjøringsvei.

Men en hjertesak er noe som du kjenner treffer en ekstra nerve, noe som gjør at du tenker og grubler mer på dette enn noe annet.  

Skolen er en av de viktigste arenaene for å gi barna våre stimuli for vekst, tilhørighet og utvikling. I flere rapporter leser vi om elever som ikke føler seg inkludert, som blir mobbet og som faller utenfor. De utgjør ikke hovedstrømmen av elever, men det faktum at noen faller utenfor, utgjør i sum et stort samfunnsproblem. Opplevelsen av å være utenfor blir ofte forsterket gjennom sosiale medier. Fra naturens side er vi flokkdyr, vi har behov for å føle oss som en del av et felleskap, og det å stå utenfor flokken oppleves som beintøft.

Vi må gjøre enda mer for å nå ut til de barn og unge som opplever et slikt utenforskap. Dette utvikler seg fort, og kan ende med større og mer alvorlige psykiske problemer. Jeg er redd vi kommer til å se svært mange flere som ikke klarer seg senere i livet, som følge av at vi ikke har greid å fange de opp i en tidlig fase.

I leserinnlegg i Dagbladet den 26. august retter professor Arne Holte oppmerksomheten på en del av disse problemene. Professor Holte viser til rapport fra Helsedirektoratet hvor det går fram at psykiske lidelser koster det norske samfunnet et sted mellom 280-290 milliarder kroner. Hvert år.

Kostnadene er så store at de knapt kan fattes. Ei heller er det lett å ta inn over seg de menneskelige kostnadene dette innebærer.

Dette er i ferd med å bli et av våre største samfunnsproblem. Vi som jobber med politikk på lokalplanet har et stort ansvar på dette området, vi har simpelthen ikke råd til å la være å ta tak i dette problemet.

Selvmord er den ytterste konsekvens av psykiske problemer og destruktive tanker. Det er uendelig tragisk for de som sitter igjen, og jeg er overbevist om at mange flere kunne vært reddet. For en tid tilbake tok vi et initiativ for at Karmøy kommune skal jobbe ut fra en 0-visjon mot selvmord i vår kommune. Dette etter en tid der vi så og hørte om flere tilfeller på kort tid. Et enstemmig kommunestyre ga sin tilslutning til dette målet.

En 0-visjon er viktig, for vi må sette oss konkrete mål å jobbe etter. Uoppnåelig, vil mange hevde. Naivt å tro på, mener andre. Kanskje det, men jeg velger meg heller et vanskelig oppnåelig mål, framfor å passivt erkjenne stadig nye tilfeller.
Vi som er politisk aktive, må jobbe enda mer for å forebygge flere selvmord, og for å bidra til god psykisk helse.

Etterlatte savner at det prates om dette, og at flere må hjelpes på et tidlig stadium. Elefanten i rommet er der ennå. For mange er det fortsatt vanskelig å snakke om egne følelser, om hvordan man har det, og at man kjenner på at man kommer til kort. 
Karmøy kommune har i den senere tid arrangert kurs i hvordan man kan bli flinkere til å håndtere sin psykiske helse. Til å mestre livets utfordringer. Kurs er til både for ungdom og for voksne. I tillegg har kommunen egne arrangement for gutter på helsestasjonen. Vi er i startfasen, men jeg ønsker at vi både utvider slike tilbud og bidrar til god trening på akkurat dette området. Og vi trenger alle med på dette arbeidet. Både idrettslag og foreningsliv må utfordres til å bli med i å inkludere enda flere, og til å ta opp psykisk mestring som en del av sitt tilbud. Rogaland fylkeskommune har også tatt initiativ for å jobbe målrettet med psykisk helse innen videregående skolen.

Jeg synes vi skal berømme alle folkevalgte i Karmøy kommunestyre, som enstemmig har gitt sin tilslutning til dette arbeidet. Det er mange som i ettertid har fortalt om sine egne opplevelser, sine ned- og oppturer. Det er sterke historier  som kommer fram. Og når Roald Alsaker skriver så sterkt og gripende om Marius, tenker jeg at vi må gjøre enda mer.. 

Når vi blir riktig gamle, håper jeg at vi som er folkevalgte i dag kan se tilbake på noen saker der vi var foroverlent og tok et skikkelig tak. Der vi løftet opp og satte ord, lys og oppmerksomhet på det som er mest problematisk for folk å hanskes med. Selv om vi har mange viktige saker å løse i politikken, har jeg vanskelig å se for meg noe mer meningsfullt enn dette.

Odd Mangor Einarsen
Karmøy Arbeiderparti