Hilde Slotnes og Hein Berdinesen. Foto: Maria Thorsen.
Leserinnlegg:

Plastforbruket må ned!


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Mandag 5. juni markerer vi verdens miljødag. Temaet i år er plastforurensning. Tenk på «plasthvalen» på Sotra, gåsenebbhvalen som hadde magen full av plast. Den gjorde oss oppmerksom på at plastforsøpling i havet har blitt et av de virkelig store miljøproblemene. Vi fyller havet med små og store plastbiter, et økende problem både for dyrelivet og oss selv. 

Hvis ikke vi forandrer måten vi produserer, forbruker og behandler plast på, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet.

Plastforbruket vårt henger tett sammen med oljeproduksjon. Plast er i stor grad laget av fossil olje, og oljeindustrien kan ha stor interesse av at plastforbruket vårt øker, for å øke etterspørselen etter oljebaserte produkter. De siste 20 årene har den globale plastproduksjonen nesten doblet seg, fra 200 millioner tonn plast til 390 millioner tonn. 

Det er et gigantisk problem for mange land å måtte håndtere et materiale som ikke kan brytes ned. Til og med i Norge kommer plasten på avveie: vi har mikroplastforurensning fra kunstgressbaner, slitasje av bildekk og maling og vedlikehold av båter, vask av tekstiler laget av polyester m.m. og plastavfall kastet i naturen. Til og med i tannkrem og sminke brukes det fremdeles mikroplast! Vi kjenner ikke fullt ut de negative helsekonsekvensene av dette enda.

I april ble det klart at reglene mot mikroplast skal strammes inn i Europa. Innen 8 år skal mikroplast i kunstgress, kosmetiske produkter, vaskemidler og landbruk være faset ut. Dette er veldig gode nyheter.

I mellomtida er kommunen en viktig aktør i arbeidet mot plastforurensning, blant annet som innkjøper, som forurensningsmyndighet, som ansvarlig for avløps- og avfallshåndtering og for drift og vedlikehold av veier, bygninger og avløp.

Ved å bli en plastsmart kommune kan en:

  • Rehabilitere kunstgressbaner uten bruk av gummigranulat
  • Fange opp alle plastpartikler før avløpsvannet blir sluppet ut i fjorden
  • Ha kantiner og arrangementer uten engangsplastprodukter 
  • Etterspørre resirkulert plast og gjenbruke all plast som blir brukt 
  • Bygge lekeplasser i barnehager og parker med organisk materiale, ikke med plast/gummidekke
  • Unngå tekstiler/uniformer laget av tekstiler basert på plast (for eksempel
    polyester)
Vi trenger tiltak som fører til minst mulig plastbruk, mest mulig gjenvinning, minst mulig plastforsøpling, og som kutter klimagassutslipp fra plastproduksjon og avfallshåndtering så raskt som mulig. Mindre og resirkulerbar plast må være målet. Det haster, av hensyn til livet i havet, og i neste omgang til oss mennesker. 

Vi i Karmøy SV lover å gjøre vårt for å stanse plastforsøplingen!

Hilde Slotnes (1. kandidat) og Hein Berdinesen (2.kandidat), Karmøy SV