BYGGEPLASSEN: På denne tomten sør for Ishallen skal den nye Pistol- og curlinghallen bygges når alle finansielle klosser er på plass.

Pistol- og Curlinghallen et skritt nærmere realisering


LOKALPOLITIKK: Haugesund Pistol- og Curlinghall er planlagt på tomten sør for Haugesund ishall. Anlegget skal bygges, eies og driftes av Haugesund Pistol- & Curlinghall AS (HPC AS). Foreløpige anslag viser et kostnadsoverslag på kr. 42. mill. kroner eksl. mva. Anlegget har fått tilsagn om kr. 4. mill. i ekstraordinære midler gjennom anleggspolitisk program fra Kulturdepartementet.

Kommunens garantiforpliktelser er satt til 20 år etter ferdigstillelse av anlegget. Det skal må utarbeides en egen selvskyldnergarantiavtale mellom Haugesund kommune og 
Haugesund Pistol- & Curlinghall AS. Deretter skal garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen.

Ble godkjent i fjor

HPC AS har jobbet godt over mange år med å få realisert en flerbrukshall for pistol og curling. Gjennom samarbeid, initiert av Haugesund idrettsråd og Haugesund kommune, har klubbene sammen stiftet HPC AS. Selskapet har søkt Kulturdepartementet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegget og søknaden ble godkjent den 02.03.2016.
Anlegget er dermed søknadsberettiget for spillemidler.

HPC AS har engasjert prosjektleder Helge Seglem og arkitektfirmaet Brekke, Helgeland og Brekke med rådgivere for utarbeidelse av kostnadsoverslag.

 

Les mer om:

Politikk